НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278555

Назва:

Лінгвістична семантикаАнотація: Дисципліна узагальнює й поглиблює відомості про значення мовних одиниць різних рівнів, знайомить із семантичними теоріями, що аналізують структуру значення, його різновиди, співвідношення значення й сенсу, змісту; інтерпретують і систематизують значення лексичних одиниць, пояснюють, як формується зміст речення і як він співвідноситься з дійсністю, а також розглядають проблеми мовного втілення семантичних категорій. Мета курсу - сформувати уявлення про місце семантики у колі лінгвістичних наук; ознайомити студентів із основними напрямами та методами вивчення семантики мовних одиниць різних рівнів для глибшого розуміння особливостей організації та функціювання мови й для провадження власного дослідження мовних явищ.

Викладач(і): Ясакова Н.Ю., д.філол.н., проф.