НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278556

Назва:

Лінгвістика текстуАнотація: У межах курсу розкриваються основні теоретичні і практичні питання лінгвістики тексту, аналізуються проблеми лінгвопоетичної і лінгвопрозової стилістики, простежуються напрями й закономірності внутрішньотекстової актуалізації, ієрархії текствих категорій, співвідносність тексту, дискурсу й твору, окреслюються нові й новітні процеси в сучасному текстовому синтаксисі. Детально розкриваються особливості співвідносності імпліцитної та експліцитної інформації, діагностування текстових категорійних одиниць, спільне та відмінне в різних типах текстового моделювання - опису, розповіді, роздуму, реалізація в тексті авторських інтенцій, співвідносність поетичного та прозового, синтез різних стильових компонентів.

Викладач(і): Загнітко А.П, д.філол.н., професор