НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278562

Назва:

Науковий перекладАнотація: Мета курсу - прищепити студентам практичні навички самостійного перекладу наукових, науково-публіцистичних і фахових текстів, сформувати уміння використання прийомів перекладу на різних рівнях еквівалентності, зважаючи на його лексичні, граматичні, синтаксичні та стилістичні аспекти, навчити прийомам роботи з англомовними та україномовними текстами різної жанрової специфіки. Слухачі курсу навчатимуться визначати та обирати найкращі перекладацькі стратегії та тактики побудови граматично коректного, змістовно та стилістично відповідного повідомлення або тексту, адекватно відтворювати у своєму перекладі стилістичний потенціал мовних одиниць тексту оригіналу. Автор курсу - доктор філологічних наук, професор І. Р. Буніятова, визнаний фахівець у галузі лінгвістики, досвідчений перекладач, яка готова поділитися своїм великим науковим і практичним досвідом.