НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278565

Назва:

Основи художнього перекладуАнотація: Мета курсу - ознайомлення з основними проблемами художнього перекладу та формування навичок виконання літературного перекладу фрагментів прозового та поетичного текстів першотвору. Студенти будуть ознайомлені із сучасними теоріями та підходами до перекладу художніх творів, розвинуть уміння виявляти жанрові, стильові, структурні складові художнього тексту першотвору, що підлягають відтворенню при перекладі та здійснювати порівняльний перекладацький аналіз художніх текстів оригіналу та перекладу, а також оцінювати доречність перекладацьких трансформацій для збереження образності у мові перекладу. Під час вивчення курсу передбачається виконання літературних перекладів текстів чи фрагментів текстів художніх творів.