НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278567

Назва:

Український переклад у персоналіяхАнотація: Дисципліна "Український переклад у персоналіях" забезпечує формування знань із основ історії українського перекладу в персоналіях у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів в контексті української культури та її зв'язків з іншими культурами світу, оприявлені через літературні та інші зв'язки та втілені в яскравих персоналіях історії та сучасності українського перекладу; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до вивчення історії українського перекладу.

Тип дисципліни: Вибіркові навчальні дисципліни

Викладач(і): Стасюк Б.В., к.філол.н., доцент

Зміст дисципліни: Дисципліна "Український переклад у персоналіях" забезпечує формування знань із основ історії українського перекладу в персоналіях у студентів для застосування їх у розв'язанні професійних завдань та у повсякденній філологічній, зокрема редакторській, практиці, а також - перекладацьких видах діяльності; курс забезпечує поглиблення загальнонаукової, лінгвістичної, перекладознавчої і соціокультурної компетенції студентів в контексті української культури та її зв'язків з іншими культурами світу, оприявлені через літературні та інші зв'язки та втілені в яскравих персоналіях історії та сучасності українського перекладу; формування когнітивної компетенції студентів у взаємозв'язку з іншими видами компетенцій; формування позитивного ставлення студентів до вивчення історії українського перекладу.