НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278572

Назва:

Основи наукової комунікаціїАнотація: Курс зосереджений на формуванні та удосконаленні навичок усної та письмової наукової комунікації англійською мовою, що передбачає уміння готувати та виголошувати англомовні академічні презентації (різні види виступи під час конференцій, семінарів тощо) та планувати й виконувати письмові наукові роботи (заявки для участі у конференціях, дослідницькі статті та інші жанри). Розвиток структурних і змістових компетентностей з англомовної наукової комунікації супроводжуватиметься поглибленням відповідних лексичних і граматичних знань з англійської мови. Курс передбачає також розвиток усвідомленого розвитку до планування власного процесу підготовки усних і писемних наукових англомовних текстів (підготовка, збір та аналіз матеріалів, первинний текст, перегляд та редагування тощо). Мова викладання - англійська.