НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278574

Назва:

Лінгвістична експертизаАнотація: Курс спрямовано на формування у магістрів-філологів уявлення про проблематику такої міждисциплінарної галузі прикладних досліджень, як лінгвістична експертиза. Дисципліну побудовано у форматі case-навчання (метод ситуаційного аналізу). На прикладі типових звернень щодо встановлення еквівалентності тексту, наявності елементів образи честі та гідності, експліцитних або імпліцитних закликів до дії та ін. буде розглянуто методи лінгвістичних досліджень на рівні лексики та граматики (у фокусі – значення слів, перифрази, емпліцитні номінації, формальні моделі переконання та агітації, використання графічних компонентів як засобів приховування й виділення інформації тощо). Матеріалами для тренування практичних навичок студентів є рекламні та медійні тексти (зокрема, продукти цифрової комунікації: публічні дописи в соцмережах, тексти інтернет-форумів і персональних чатів), твори художньої літератури, офіційно-ділові документи.

Викладач(і): Онатій А.В., к.філол.н., доц.