НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278575

Назва:

Комунікативна девіатологіяАнотація: Курс "Комунікативна девіатологія" присвячено аналізові комунікативних помилок (провалів, невдач), що трапляються в різних ситуаціях спілкування, зокрема вивченню їх типології, причин виникнення, механізмів формування непорозуміння між учасниками спілкування, чинників, що визначають адекватну взаємодію між адресатом і адресантом повідомлення та способів подолання комунікативних провалів. Вивчення матеріалу відбуватиметься на основі методу аналізу конкретних реальних ситуацій.