НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278576

Назва:

МедіалінгвістикаАнотація: Призначений впливати на реципієнта шляхом переконання чи маніпуляції, медіатекст як визначальний елемент медіакультури є особливим утворенням, що віддзеркалює когнітивні та комунікативні процеси, притаманні суспільству на певному етапі розвитку. Курс медіалінгвістики присвячено вивченню лінгвістичного аспекту масової інформації, зокрема з'ясуванню специфіки побудови дійсності за допомогою мови засобів масової інформації - традиційних текстових, аудіовізуальних та електронних. Опис семантико-змістових і жанрово-стильових параметрів медіатекстів ґрунтується на системній характеристиці актуального мовно-текстового матеріалу та підпорядкований меті розвинути вміння студентів збирати й систематизувати мовні факти, інтерпретувати й аналізувати різножанрові тексти публіцистичного стилю, здійснювати їх лінгвістичну експертизу та застосовувати знання про експресивні, емоційні та логічні засоби української та англійської мов для організації успішної комунікації.