НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 278577

Назва:

Магістерська роботаАнотація: Магістерська робота - підсумкова форма контролю студента, її публічним захистом на засіданні Екзаменаційної комісії завершується курс навчання за освітньо-науковою програмою "Мови (англійська й українська) та комунікація". Якість змісту та захисту цієї роботи визначає рівень підготовленості, ступінь придатності випускника до професійної діяльності. Магістерська робота є самостійним дослідженням однієї з актуальних проблем сучасного мовознавства та скерована на розв'язання складного лінгвістичного завдання, що потребує використання спеціалізованих концептуальних лінгвістичних знань, їх оновлення, інтеграції та застосування лінгвокреативного мислення в умовах недостатньої інформації, вона містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку відомих у мовознавстві підходів до розв'язання студійованого питання.