НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 280136

Назва:

Правнича лінгвістикаАнотація: Курс має на меті ознайомити студентів з основними поняттями й одиницями функційної граматики (функційно-семантична категорія, рівні її реалізації, засоби вираження, функційно-семантичне поле тощо); схарактеризувати основні функційно-семантичні категорії сучасної української мови, встановити їхню внутрішню організацію та висвітлити специфіку репрезентації на різних рівнях мовної системи; окреслити застосування теорії функційно-семантичних категорій (функційно-семантичного поля) до порівняльного дослідження мов. Основою для узагальненої характеристики ФСП в різних мовах є знання ієрархії мовних одиниць та їх функційного призначення, розуміння принципів побудови системи мови.