НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 280137

Назва:

Соціокультурні аспекти комунікаціїАнотація: Курс "Соціокультурні аспекти в комунікації" має на меті ознайомити студентів з особливостями соціокультурних і міжкультурних аспектів комунікації. Дисципліна також спрямована на розвиток комунікативної компетентності майбутніх лінгвістів і підвищення рівня їхньої етичної взаємодії з колегами в розмаїтому і багатокультурному середовищі. Мета курсу - розвинути у студентів культурну сприйнятливість, здатність до правильної інтерпретації різноманітних видів комунікативної поведінки, сформувати вміння застосовувати на практиці здобуті знання в різних ситуаціях, що передбачають соціокультурну і міжкультурну взаємодії. Завданням курсу є ознайомлення студентів з теоретичними засадами соціокультурної та міжкультурної комунікацій, основними видами соціокультурної комунікації, формами, моделями та її структурними елементами.

Тип дисципліни: вільного вибору студента

Викладач(і): Підкуймуха Людмила Миколаївна, к.філол.н., доцент

Зміст дисципліни: Передумовою успішного оволодіння курсом є засвоєння програми дисциплін "Загальне мовознавство", "Практикум усного й писемного мовлення англійською мовою" на рівні бакалавра та "Теорія мовної комунікації", "Лінгвістична семантика" на рівні магістра. Проблематика дисципліни "Соціокультурні аспекти в комунікації" тісно пов'язана з наповненням курсів "Лінгвокультурологія", "Соціолінгвістика", "Лінгвістичні аспекти риторики". Курс охоплює такі аспекти: 1) усвідомлення кореляцій між соціокультурним і міжкультурним аспектами комунікації; 2) розуміння соціокультурних і міжкультурних особливостей під час перекладу; 3) формування підґрунтя для успішної комунікації в міжкультурному середовищі.