НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 280138

Назва:

Когнітивна лінгвістикаАнотація: Навчальна програма з курсу «Когнітивна лінгвістика» розроблена на основі вимог до професійної підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня маґістра з дисциплін лінгвістичного циклу. Курс розрахований на студентів першого року навчання спеціальності 035 “Філологія” спеціалізації «Германські мови та літератури(переклад включно)» та викладається англійською мовою. Навчальна дисципліна «Когнітивна лінгвістика» передбачає формування професійної лінгвістичної компетенції: володіння понятійним апаратом із теорії когнітивної лінгвістики, вміння розрізняти підходи категоризації та концептуалізації, типи концептів, ментальних репрезентацій, картин світу та глибинних форм, визначати та аналізувати концептуальну метафору, політичну метафору, а також здатність застосовувати набуті знання у практичній діяльності та наукових дослідженнях.