НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 280139

Назва:

Критичне читанняАнотація: Курс "Критичне читання" має на меті поглиблене оволодіння основними загальними та специфічними навичками різних підходів до критичного прочитання текстів, таких як intensive, extensive, speed, skimming & scanning reading у поєднанні з поглибленим аналізом структури наукового тексту та розвитком необхідного вокабуляру англійською мовою. Матеріал курсу дозволить студентам маґістерських програм поглибити навички текстуального та семантичного аналізу, потрібні для наукової і професійної діяльності, критичного аналізу текстів різних дискурсів. Завдяки участі у курсі студенти розвинуть багаторівневі уміння та навички критичного читання і мислення, а саме уміння аналізувати тексти, читати вибірково, оцінювати ідеї автора, вирізняти приховані значення та імплікації, синтезувати джерела та поглиблювати знання як загальнонаукової, так і спеціалізованої фахової лексики та лексико-граматичних структур, необхідних для формування навичок наукового спілкування англійською мовою. Мова викладання - англійська.