НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294220

Назва:

Практика навчальна польова з зоології хордових та ботаніки вищих рослинАнотація: Програма навчальної польової практики з ботаніки та зоології хребетних передбачає проведення занять безпосередньо у польових умовах у Кременецькому ботанічному саду (м. Кременець), околицях м. Кременець, заповіднику "Медобори" та у Краєзнавчому музеї м. Кременець, які складаються із теоретичної частини (розповідає викладач) та практичної (студенти збирають вказаних викладачем представників флори для гербарію, визначають представників фауни хребетних).

Тип дисципліни: нормативна.

Рік навчання: другий.

Семестр: IVд, після семестру

Кількість кредитів: 2.

Викладач(і): Антонюк М.З., доутор біологічних наук, професор, Шпильчин В.В., кандидат біологічних наук, старший викладач.

Результати навчання: формування вміння спостерігати у природі за представниками
фауни та визначати представників флори, знаходити потрібних представників певних
таксонів, збирати їх для визначення, фіксувати, надавати потрібні умови для зберігання,
користуватися визначниками, атласами, описами рослин та хребетних тварин.

Спосіб навчання: позааудиторний.

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: ботаніка, зоологія хордових, вступ до спеціальності.

Зміст дисципліни: програма навчальної польової практики з ботаніки та зоології хребетних передбачає проведення занять безпосередньо у польових умовах у Кременецькому ботанічному саду (м. Кременець), околицях м. Кременець, заповідник «Медобори» та у Краєзнавчому музеї м. Кременець, які складаються із теоретичної частини (розповідає викладач) та практичної (студенти збирають вказаних викладачем представників флори для гербарію, визначають представників фауни хребетних).


Рекомендована література: Доброчаева Д.Н., Котов М.И., Прокудин Ю.Н. Определитель
высших растений Украины. – К.: Наукова думка, 1987. – 548с. Писанець Є. Земноводні
України (посібник для визначення амфібій України та суміжних країн). — К.:
Видавництво Раєвського, 2007. — 192 с. Некрутенко Ю., Чиколовець В. Денні метелики
України, . — К.: Видавництво Раєвського, 2005. — 232с. ФесенкоГ.В., Бокотей А.А. Птахи
Фауни України Польовий визначник – К.: Видавництво Раєвського, 2002. – 416с.
Горностаев Г.Н. Насекомые СССР. – М., 1970. – 437 с. Флинт В.Е., Чугунов Ю.Д., Смирин
В.М. Млекопитающие СССР: Справочник-определитель географа и путешественника. –
М., 1965. – 463с.

Форми та методи навчання: практичні заняття (30 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування та робота під час екскурсії), підсумковий контроль – 30 (залік).

Мова навчання: українська.