НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 294221

Назва:

Практика навчальна польова з зоології безхребетнихАнотація: Програма навчальної польової практики з зоології безхребетних передбачає проведення занять безпосередньо у польових умовах у Чернігівської та Київської області,які складаються із теоретичної частини (розповідає викладач) та практичної (студенти збирають вказаних викладачем представників фауни безхребетних для колекції).

Тип дисципліни: нормативна

Семестр: 2д, після семестру

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: формування вміння спостерігати у природі за представниками
фауни та визначати представників флори, знаходити потрібних представників певних
таксонів, збирати їх для визначення, фіксувати, надавати потрібні умови для зберігання,
користуватися визначниками, атласами, описами безхребетних тварин.

Спосіб навчання: позааудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Вступ до спеціальності, зоологія безхребетних

Зміст дисципліни: Програма навчальної польової практики з зоології безхребетних передбачає проведення занять безпосередньо у польових умовах у Чернігівської та Київської області,які складаються із теоретичної частини (розповідає викладач) та практичної (студенти збирають вказаних викладачем представників фауни безхребетних для колекції).


Рекомендована література: 1. Гусєв В.І., Єрмоленко В.М. и др. Атлас комах України. К.: Радянська школа, 1962. — 307 с.
2. Корнелио М.П. Школьный атлас – определитель бабочек. – М.: Просвещение, 1986. – 255 с.
3. Б.М.МАМАЕВ, Л.Н.МЕДВЕДЕВ, Ф.Н.ПРАВДИН. ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ СССР. - 1976. -.303с.


Форми та методи навчання: практичні заняття (30 год.), самостійна робота (60 год.).

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 70 балів (опитування та робота під час екскурсії), підсумковий контроль – 30 (залік).

Мова навчання: українська