НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296320

Назва:

Англійське академічне письмоАнотація: Академічне письмо є важливою складовою вищої освіти, яка може полегшити процес виконання письмових завдань з інших курсів та/або написання наукових робіт. Курс розроблено для тих, хто працює чи має намір працювати з науковими текстами, їх читанням, аналізом інформації, написанням власних робіт з цитуваннями і посиланнями на першоджерела. Курс також розвиває критичне мислення, когнітивні та практичні навички, які є важливими для менеджерів у сфері охорони здоров'я. Курс поєднує в собі синхронне та асинхронне вивчення процесу письма від планування та структурування до створення лаконічних інформативних речень, абзаців, різних типів академічних текстів. Широкий спектр видів діяльності (повторення, вивчення нових тем, індивідуальні і групові завдання, самонавчання, обговорення, редагування, взаємне оцінювання) допомагає студентам досягти своїх цілей у написанні високо професійних академічних текстів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Форма контролю: залік

Результати навчання:
У результаті навчання студент повинен:
- мати здатність до професійного спілкування іноземною мовою;
- писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, пов'язані з професійною сферою; уміти редагувати тексти;
- аналізувати англомовні першоджерела, документи та результати досліджень у сфері охорони здоров'я; визначати головні ідеї, структурувати, порівнювати та встановлювати зв'язки між частинами; робити висновки на основі існуючих фактів;
- володіти широким словниковим запасом (у тому числі професійною термінологією).

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Основи академічного письма. Пунктуація в академічному письмі. Опис інфографіки. Наукове есе.


Рекомендована література:
1. Insights into Academic Writing for Master programme. Shvydka G., et al. (2019). 127 p.
2. Destination C1 & C2. Grammar & Vocabulary. M. Mann, S. Taylore-Knowles (2008). 313 p.
3. Grammar for Academic Writing. T. Lynch and K. Anderson (2013). 94 p..
4. Academic Writing: from Paragraph to Essay. D.E. Zemach and L.A. Rumisek (2005). 131 p.
5. Research and Study Skills: Academic Writing. University of Birmingham (2014). 44 p.
6. Academic Writing Guide. A step-by-Step Guide to Writing Academic Papers. City University of Seattle (2009). 29 p.
7. Academic Phrasebank. J. Morley (2014). 73 p.
8. Academic Writing. S. Bailey (2003). 200 p.
9. Academic Writing. A Handbook for International Students. 3-rd edition.S. Bailey (2011). 314 p.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (відвідування занять, активність, виконання домашніх завдань, поточні письмові роботи); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: англійська