НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296563

Назва:

ФотожурналістикаАнотація: Курс відкриває установлення цілісного погляду на сучасну фотографію як: на мистецтво, на технічний засіб документації., на практичне дослідження жанрів фотографування:портрет,фоторепортаж,пейзаж,архітектура,жанрові сцени; студенти набувають журналістську майстерність. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,;ознайомити з історією розвитку фотографії, методами та засобами сучасної фотожурналістики; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального мистецтва.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: Студент повинен:
-мати знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,;
-знати, яку роль фотографії відіграють у сучасному медіа ландшафті;
-мати візуальну ерудицію та знати тенденції сучасного візуального сторітелінгу;
-вміти створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Курс відкриває установлення цілісного погляду на сучасну фотографію як: на мистецтво, на технічний засіб документації., на практичне дослідження жанрів фотографування:портрет,фоторепортаж,пейзаж,архітектура,жанрові сцени; студенти набувають журналістську майстерність. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,;ознайомити з історією розвитку фотографії, методами та засобами сучасної фотожурналістики; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального мистецтва.


Рекомендована література: Література:
Chun, W. H. K., Fisher, A. W., & Keenan, T. (2016). New media, old media: A history and theory reader. pp. 1-4. Доступ: http://atc.berkeley.edu/201/readings/Chun_NMOM.pdf
Shirky, C. (2014). Last Call. The end of the printed newspaper. Medium. Доступ: https://medium.com/@cshirky/last-call-c682f6471c70
Madrigal, A.C. (2013). 2013: The Year 'the Stream' Crested. The Atlantic. Доступ: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/12/2013-the-year-the-stream-crested/282202/
Murray J.H., (2016). Hamlet on the Holodeck. The Future of Narrative in Cyberspace. Chapter 3. pp.68-96
Доступ: https://lm03-17.digitalscenography.org/wp-content/uploads/2017/09/Hamlet-on-the-Holodeck.pdf
Додаткова література:
Shirky, C. (2008). Here comes everybody. Penguin Books. Доступ:
https://uniteyouthdublin.files.wordpress.com/2015/01/here_comes_everybody_power_of_organizing_without_organizations.pdf
Wardrip-Fruin, Noah & Montfort, Nick. (2003). The New Media Reader. Доступ: https://monoskop.org/images/4/4c/Wardrip-Fruin_Noah_Montfort_Nick_eds_The_New_Media_Reader.pdf
Література:
Phillips, W. (2018). The Oxygen of Amplification: Better Practices for Reporting on Extremists, Antagonists, and Manipulators Online. Data & Society. Доступ: https://datasociety.net/wp-content/uploads/2018/05/FULLREPORT_Oxygen_of_Amplification_DS.pdf?fbclid=IwAR33B6ezR7EtdwS34SFo1PDErEZnQBFK_d7zviknXeIYCMfhAITNubwMl84 (Part III, p. 104-124 - обов'язково, частина I і II - за бажанням)
Додаткові матеріали:
Дейвіс, Н. (2011). Новини пласкої землі. - К.:Темпора. - 548 с.
Holiday, R. (2012). Trust me, I'm lying: the tactics and confessions of a media manipulator. New York: Portfolio. Доступ (англ.): https://drive.google.com/file/d/0B2L8qSlTcz1NUEduWUl2RHFLaGM/view?usp=sharing
Антонишин, Н., Марушкіна, І. (2014). Карта соціальних медіа України. Медіакритика. Доступ: https://www.mediakrytyka.info/ohlyady-analityka/karta-sotsialnykh-media-ukrayiny.html
Література:
Constine, J. (2016). How Facebook News Feed Works. Tech Crunch. Доступ: https://techcrunch.com/2016/09/06/ultimate-guide-to-the-news-feed/?guccounter=1

Shah, S. (2016). The history of social networking. Digital Trends. Доступ: https://www.digitaltrends.com/features/the-history-of-social-networking/

Wei, E. (2020). TikTok and the Sorting Hat. Remains of the Day. Доступ: https://www.eugenewei.com/blog/2020/8/3/tiktok-and-the-sorting-hat

Додаткова література:

Granovetter, M. (1973). The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology, Volume 78, Issue 6 (May, 1973), pp. 1360-1380. Доступ: https://sociology.stanford.edu/sites/default/files/publications/the_strength_of_weak_ties_and_exch_w-gans.pdf?fbclid=IwAR2MksGen6jHEyD7nj4c2GyuhrRPvRb7GYXDw-G9vFzQhGIrn6pb8BQU-3Y

Phillips, S. (2007). A brief history of Facebook. The Guardian. Доступ: https://www.theguardian.com/technology/2007/jul/25/media.newmedia

Wilson, S. (2020). The Era of Antisocial Social Media. Harvard Business Review. Доступ: https://hbr.org/2020/02/the-era-of-antisocial-social-media

Гордієнко, Т. (2017). Як серйозному контенту конкурувати з котиками - поради громадському сектору й медіа. Детектор медіа. 13 квітня 2017. Доступ: https://ms.detector.media/web/online_media/yak_seryoznomu_kontentu_konkuruvati_z_kotikami_poradi_gromadskomu_sektoru_y_media/

Якубович, Т. (2018). Заборона "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" та Mail.ru - рік по тому. Донбас Реалії. Доступ: https://www.radiosvoboda.org/a/donbass-realii/29233593.html

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях,фінальний проєкт ); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська