НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296568

Назва:

Робота журналіста в небезпечному середовищіАнотація: Метою курсу є: ознайомлення студентів з основними правилами персональної безпеки, специфікою безпеки професійної діяльності журналіста, відпрацювання практичних навичок поведінки в конфліктах та ситуаціях, небезпечних для життя і здоров’я, надання долікарської медичної допомоги/. Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності журналістів в небезпечних ситуаціях, які виникають під час виконання професійної діяльності та формування у них відповідальності за особисту і колективну безпеку.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Горностай Катерина Павлівна

Результати навчання: відпрацювання практичних навичок поведінки в конфліктах та ситуаціях, небезпечних для життя і здоров'я, надання долікарської медичної допомоги.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Ознайомлення студентів з основними правилами персональної безпеки, специфікою безпеки професійної діяльності журналіста, відпрацювання практичних навичок поведінки в конфліктах та ситуаціях, небезпечних для життя і здоров'я, надання долікарської медичної допомоги.


Рекомендована література: О. М. Романюк "Заручники інформації"
http://www.guard.in.ua/blog/moderator/2184.html


Форми та методи навчання: лекційні, пракатичні, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська