НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296569

Назва:

Експертна майстерняАнотація: Навчальний курс «Експертна майстерня» розрахований на студентів магістерського рівня спеціальності журналістика. Курс складається з серії гостьових лекцій, відкритих обговорень. Осінь 2023-2024н.р. ’’News Agency journalism:covering the news under the pressure of emergency’’(французська викладачка, course description This workshop will take a practical approach to teaching students the ins and outs of reporting at an international news agency — from creating wire stories, features and multimedia tailored to a global audience, including in a war context. Students will be part of a virtual newsroom and go hands-on in real-life conditions). Навчальні дисципліни «Гостьовий курс» та «Експертна майстерня» – вибіркові компоненти ОПН, які передбачають залучення до викладання на програмі українських та міжнародних лекторів з різних галузей медіа та медіадосліджень. Зважаючи на тісну співпрацю Могилянської Школи Журналістики (МШЖ) з різними науковими та медіа-організаціями (The Fulbright Program, IFCN, IREX, Sciences Po тощо), такий формат надає можливість збагатити навчальний процес експертним знанням та новітніми практичними навичками в межах основних програмних мети та завдань. Результати повинні навчання відповідати ПРН, закріпленим за цим освітнім компонентом у Освітньо-науковій програмі «Журналістика». Організація навчання та тематичний план узгоджуються та відображаються згідно з Навчальним планом ОНП. Методи викладання i навчання, форми оцінювання та кандидатура викладача проходять обговорення на кафедрі й пропонуються студентам в блоці вибіркових дисциплін.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Навчальні дисципліни «Гостьовий курс» та «Експертна майстерня» – вибіркові компоненти ОПН, які передбачають залучення до викладання на програмі українських та міжнародних лекторів з різних галузей медіа та медіадосліджень. Зважаючи на тісну співпрацю Могилянської Школи Журналістики (МШЖ) з різними науковими та медіа-організаціями (The Fulbright Program, IFCN, IREX, Sciences Po тощо), такий формат надає можливість збагатити навчальний процес експертним знанням та новітніми практичними навичками в межах основних програмних мети та завдань. Результати повинні навчання відповідати ПРН, закріпленим за цим освітнім компонентом у Освітньо-науковій програмі «Журналістика». Організація навчання та тематичний план узгоджуються та відображаються згідно з Навчальним планом ОНП. Методи викладання i навчання, форми оцінювання та кандидатура викладача проходять обговорення на кафедрі й пропонуються студентам в блоці вибіркових дисциплін.


Рекомендована література:


Course Texts

Chawla, Abhay, (2021). New Media and Online Journalism: Handbook for Media Studies, first edition, Pearson Education.
Grammar & Punctuation for Journalists: https://sites.google.com/nyu.edu/grammar/cover-page

NYU Journalism Handbook for Students: https://sites.google.com/nyu.edu/journalism-handbook


How to Cover an Event: https://sites.google.com/nyu.edu/reporting-thenews/6-events-reporting-in-real-time
Murphy, Mary, (2020).The New News: The Journalist’s Guide to Producing Digital Content for Online & Mobile News, first edition, Taylor & Francis
Textbooks: News Reporting and Writing 12th Edition ((2017) Brooks, B., Kennedy, G., Daryl, M., and Ranly
Thakur, Kiran, (2022).Fundamentals of Digital Journalism, First edition, Vishwakarma Publications.


Форми та методи навчання: практитчні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, ); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська