НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296569

Назва:

Експертна майстерняАнотація: Навчальний курс «Експертна майстерня» розрахований на студентів магістерського рівня спеціальності журналістика. Мета курсу – сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального сторітелінгу;навчити створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Дейниченко Руслан Андрійович

Результати навчання: -мати знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,;
-знати, яку роль фотографії відіграють у сучасному медіа ландшафті;
-мати візуальну ерудицію та знати тенденції сучасного візуального сторітелінгу;
-вміти створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Сформувати у студентів знання та практичні навички у сфері фотожурналістики,; ознайомити із роллю фотографії у сучасному медіа ландшафті; виховати візуальну ерудицію та ознайомити з тенденціями сучасного візуального сторітелінгу;навчити створювати, оцінювати та просувати візуальні наративи.


Рекомендована література:
liavovk.tinytake.com/tt/NTIwNzM5OV8xNjI5MTEzNwФорми та методи навчання: практитчні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, ); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська