НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296570

Назва:

Менеджмент ЗМІ та медіаплануванняАнотація: Мета курсу – ознайомити студентів із базовими елементами менеджменту ЗМІ, а саме: особливостями функціонування галузі, технологіями створення іміджу та бренду, дослідженнями і роботою на ринку інформації. Розглядатимуться етапи медіа-виробництва, система управління фінансами. Висвітлюватимуться особливості використання реклами в менеджменті ЗМІ, аналізуватимуться особливості структури споживацької аудиторії, основні методи управління персоналом.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Дейниченко Руслан Андрійович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
-знати і розуміти хід подій з історії України;
Уміти:
- уміти застосовувати набуті знання для аналізу історичних процесів минулого і сьогодення.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: теорія масових комунікацій, теорія медіакультури.

Зміст дисципліни: Метою курсу є: ознайомлення студентів з менеджментом у ЗМІ: особливості галузі; імідж і бренд; success story; медіа ринок; етапи медіа виробництва (етап І: народження компанії); політика і менеджмент; управління фінансами; реклама; аудиторія; корпоративна культура й ідеологія; ТБ продюсування та редагування друкованих видань; етика медіа бізнесу


Рекомендована література: Обов'язкова і рекомендована література:


Сем Свон. Принципи ТВ та радіо менеджменту (обов’язкова)


Kenneth Blanchard and M.D. Spencer Johnson. One minute manager


Кен Бланшар, Шелдон Боулз. Раз, два, взяли!


Спенсер Джонсон. Хто вкрав мій сир?


Alan B. Albarran. Management of Electronic and Digital Media

Ed Shane. Selling Electronic Media

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації,підсумкові тести); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська