НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296571

Назва:

Практика навчальна "Відеовиробництво"Анотація: Основна увага приділяється теоретичному розглядові та виробленню практичних навичок відеовиробництва на різних етапах - від зйомок до монтажу. Вивчаються основні прийоми та техніка відеозйомки, роботи з аудіо (для радіо і телебачення) та роботи зі світлом. Студенти вчаться працювати з технічним навчальним обладнанням - відеокамерами, цифровими диктофонами, станціями нелінійного монтажу відео і аудіо, студійним ефірним обладнанням.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Панін Юрій Олександрович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати: -
- знати і бути здатним розуміти базові етичні принципи роботи журналіста,закріплені в національних та міжнародних кодексах журналістської етики;
- знати підходи та алгоритми вирішення етичних проблем та дилем, усвідомлювати, що означає бути відповідальним журналістом
- знати основи відеовиробництва;
- бути знайомими з сучасними методами та засобами у виробництві теленовин;
Уміти:
практично досліджувати різні види зйомок;
практично застосовувати нелінійний монтаж на прикладі сучасних програм для редагування відео: оцифрування, монтаж, редагування аудіо, створення новинного телесюжету


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Сучасна теорія і практика радіомовлення

Зміст дисципліни: ознайомлення з основами відеовиробництва; - ознайомлення з сучасними методами та засобами в виробництві теленовин: від зйомки до монтажного столу; - практичне застосування нелінійного монтажу на прикладі сучасних програм для - редагування відео:оцифрування,монтаж,редагування аудіо,створення новинного телесюжету


Рекомендована література: Відеомонтаж на персональному комп’ютері. Adobe Premiere. After Effects. Рєзніков Ф.А., Комягін В.Б. «Тріумф» - 2000.
•«Естетика Сергія Ейзенштейна». В. Іванов. Академічний проект 2016
•С. Ейзенштейн. «Монтаж» "Искусство", М., 1968
•Олексій Соколов. «Монтаж: телебачення, кіно, відео». Editing: television, cinema, video. Видавництво «625», 2001
•Жак Годен. «Колоріметрія при відеообробці» Техносфера, 2008
•Стів Райт. «Цифровий композітінг в кіно та відео». НТ Прес 2009
•Даниель Аріжон. «Граматика кіномови». Реферат
•Андрій Тарковський. «Уроки режисури» 1992
•Джастінг Чанг. «Професія: режисер кіномонтажу». Ріпол Класик 2014
•Norman Hollyn. «The Film Editing Room Handbook: How to Tame the Chaos of the Editing Room». Peachpit Press, 2010
•"Техніка кіномонтажу" - Карел Рейсц (Рейш), 1960.
•Кольорокорекція. Кіновиробництво і відео. Алексис Ван Хуркман. ДМК 2020.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації,); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська