НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296573

Назва:

Практика навчальна "Радіомовлення"Анотація: Метою курсу є ознайомлення з поняттям радіомовлення і сучасним станом радіожурналістики в Україні та за її межами. Завданням курсу є ознайомлення студентів із : теорією та практикою радіомовлення - історія радіомовлення, жанри радіожурналістики, Форми та формати мовлення, правові, економічні та етичні умови існування радіомовлення в Україні, проблеми та перспективи розвитку радіо, техніки проведення програм та інтерв'ю.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Дейниченко Руслан Андрійович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- як користуватись радіоапаратурою та програмним забезпеченням
- як користуватись власною інтуїцією та знаннями для створення якісного програмного продукту
Вміти: - Підготувати репортаж для випуску радіоновин
- Оволодіти навичками запису на аудіообладнанні
- Оволодіти навичками аудіомонтажу
- Оволодіти технікою радіоінтерв'ю
- Вміти продюсувати випуски радіоновин
- Вміти начитувати тексти для радіо
- Вміти створювати аудіоподкасти
- Вміти завантажувати аудіоподкасти на подкаст сервер
- Знати особливості програмування на радіо
- Оволодіти технікою запису телефнонного/Скайп інтерв'ю


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: журналістика,журналістські тексти в епоху мультимедіа.

Зміст дисципліни: Метою курсу є ознайомлення з поняттям радіомовлення і сучасним станом радіожурналістики в Україні та за її межами. Завданням курсу є ознайомлення студентів із : теорією та практикою радіомовлення - історія радіомовлення, жанри радіожурналістики, Форми та формати мовлення, правові, економічні та етичні умови існування радіомовлення в Україні, проблеми та перспективи розвитку радіо, техніки проведення програм та інтерв'ю.


Рекомендована література: Valerie Geller. Creating Powerful Radio: Getting, Keeping and Growing Audiences News, Talk, Information & Personality Broadcast, HD, Satellite & Internet
-Writing for Broadcast News: A Storytelling Approach to Crafting TV and Radio News Reports by Charles Raiteri
-Broadcast Journalism, Sixth Edition: Techniques of Radio and Television News by Andrew Boyd, Peter Stewart and Ray Alexander
-The Radio Producer's Handbook by Rick Kaempfer and John Swanson
-Associated Press Broadcast News Handbook by Brad Kalbfeld
-Essential Radio Journalism: How to produce and present radio news (Professional Media Practice) by Paul Chantler and Peter Stewart
-Broadcast Journalism: A Guide for the Presentation of Radio and Television News (2nd Edition) by David Keith Cohler
-Writing News for TV and Radio: The New Way to Learn Broadcast Newswriting by Mervin Block and Joe Jr. Durso
-The Radio Station, Eighth Edition: Broadcast, Satellite and Internet by michael C. keith


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, індивідуальні письмові та практичні завдання, підсумковий груповий проект); підсумковий контроль - 30 балів (залік письмовий).

Мова навчання: українська