НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296574

Назва:

Журналістське розслідуванняАнотація: Мета курсу - розвиток навичок проведення журналістського розслідування, а саме: пошук теми та формулювання гіпотези, побудова дизайну/схеми розслідування, робота з різними типами і джерелами даних, вміння інтерпретувати та використовувати ці дані, удосконалення навичок проведення звичайного і генерального інтерв'ю, вміння зберігати, опрацьовувати та архівувати отриману інформацію, верифікувати дані та презентувати їх у доступному, зрозумілому, читабельному і цікавому форматі як для професійної, так і для загальної аудиторії. Також курс знайомить студентів із медіа-дослідженнями зі сфери журналістики розслідувань, пояснює особливості жанру та сучасні умови роботи журналістів-розслідувачів. Студенти також вивчають особливості сучасної медіа-системи України.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Ярощук Олександр Володимирович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
-Розуміти особливість журналістського розслідування у порівнянні з іншими жанрами журналістики
-Бути обізнаним в особливостях медіа-поля України та місце журналістського розслідування, як окремого жанру
-Знати основні підходи до побудови гіпотези та структури журналістського розслідування і вміння будувати їх на практиці
-Знати основні принципи сторітелінгу та вміти будувати наративи
Вміти:
-Вміти шукати теми для журналістського розслідування та пропонувати їх редактору
-Вміти працювати над журналістським розслідуванням індивідуально і в команді
-Вміти знаходити документи як у відкритих, так і закритих джерелах
-Вміти проводити інтерв'ю з різними типами людей та з різним доступом до інформації (інсайдерів, "колишніх", антигероїв, експертів, жертв, свідків тощо)
-Вміти виокремлювати найважливіші факти та поєднувати їх у цікаву журналістську історію


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи економічної журналістики Правове забезпечення ЗМІ Тексти в епоху мультимедіа Перевірка фактів та верифікація інформації

Зміст дисципліни: Розвиток навичок проведення журналістського розслідування, а саме: пошук теми та формулювання гіпотези, побудова дизайну/схеми розслідування, робота з різними типами і джерелами даних, вміння інтерпретувати та використовувати ці дані, удосконалення навичок проведення звичайного і генерального інтерв'ю, вміння зберігати, опрацьовувати та архівувати отриману інформацію, верифікувати дані та презентувати їх у доступному, зрозумілому, читабельному і цікавому форматі як для професійної, так і для загальної аудиторії. Також курс знайомить студентів із медіа-дослідженнями зі сфери журналістики розслідувань, пояснює особливості жанру та сучасні умови роботи журналістів-розслідувачів. Студенти також вивчають особливості сучасної медіа-системи України.


Рекомендована література: 1.Горбач Юрій, Юкечев Віктор. 2020. Як перетворити цифри в історію. Журналістика даних для "чайників".
2.Йоганнес Людвіг. 2017. Інвестигативний пошук. Видання 3-е, перероблене.
3.Беата Бєль, Олександр Бурмагін, Томаш Патора, Олег Хоменок. 2013. Посібник з журналістських розслідувань. Теорія та практика.
4.Визначний гід з верифікації цифрового контенту для висвітлення надзвичайних подій / під редагуванням Крейга Сільвермана - Амстердам: Європейський центр журналістики. - 130 с.
5.Фолькер Вольфф. 2017. Журналістика газет і журналів. Видання 2-е, перероблене.
6.Ярощук Олександр, Ільченко Вікторія, Ткачук Вікторія. 2020. Розслідування у сфері енергетики: Як перетворити ідею на аргументований текст. Доступ за посиланням: https://dixigroup.org/analytic/rozsliduvannia-u-sferi-enerhetyky-iak-peretvoryty-ideiu-na-arhumentovanyj-tekst/
7.Bourdieu Pierre. 1998. On Television.
8.Burgh, Hugo de. 2008. Investigative Journalism: Second Edition.
9.Dubravka Vali? Nedeljkovi?, Milorad Ivanovi?, Sa?a Lekovi?. 2015. Training Manual: Reporting on Court Processes Pertaining to Corruption and on Investigative Journalism.
10.Ettema James S. and Theodore L. Glasser. 1998. Custodians of Conscience: Investigative Journalism and Public Virtue
11.Feldstien Mark. 2006. A Muckraking Model: Investigative Reporting Cycles in American History
12.Fleeson S. Lucinda. Ten Steps to Investigative Reporting. International Center for Journalists.
13.Houston Brant. 2008. The Investigative Reporter's Handbook. A Guide to Documents, Databases and Techniques. St. Martin's Press.
14.Hunter Mark Lee. 2011. Story-Based Inquiry. A Manual for Investigative Journalists.
15.Hunter Mark Lee. 2012. The Global investigative Journalism Casebook. UNESCO Series on Journalism Education.
16.Knight Robert M. 2010. Journalistic Writing: Building the Skills, Honing the Craft. 3rd edition.
17.Kovach Bill and Rosenstiel Tom. 2014. The Elements of Journalism, Revised and Updated 3rd Edition: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect.
18.Kroeger Brooke. 2012. Undercover Reporting: The Truth about Deception.
19.Leigh David. 2019. Investigative Journalism: A Survival Guide.
20.Luhmann Niklas. 2000. The Reality of the Mass Media.
21.McLntosh T. Who Owns that Land? GIJN's New Global Guide to Finding Property Records Worldwide. Available at: https://gijn.org/2019/02/06/who-owns-that-land-gijns-new-global-guide-to-finding-property-records-worldwide/.
22.Moene Kalle and Soreide Tina. 2019. Combatting Corruption: Investigative Journalists on the Frontline.
23.Nazakat Syed. 2016. How to Become a Mouthpiece for the People: A Manual for Investigative Journalism
24.Padania Sameer. 2019. How to Fund Investigative Journalism: Insights from the Field and Its Key Donors.
25.Radu Paul Christian. Follow the Money: A Digital Guide for Tracking Corruption. International Center for Journalists.
26.Reuters Foundation. 2006. Reporters Handbook. Available at: https://www.trust.org/contentAsset/raw-data/331ec29e-cf0d-4de9-aeff-4050fc22a884/file
27.Protess David. Cook Fay, Ettema James and others. 1991. The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda-Building in America.
28.The Legal Leaks Toolkit. A Guide for Journalists on How to Access Government Information. Network for Reporting on Eastern Europe. Available at: https://www.legalleaks.info/
29.Council of Europe. 2015. Training Manual: Reporting on Corruption and Investigative Journalism.
30.Weinberg Steve. 1996. The Reporter's Handbook. An Investigator's Guide to Documents and Techniques.
31.Yaroshchuk Oleksandr. 2020. Investigative Journalism and Its Role in Ukraine's Democracy. Freedom House.
32.Yaroshchuk Oleksandr. 2020. Ukrainian Investigative Journalists after Euromaidan: Their Role Conceptions and Worldviews.
Додаткові ресурси:
https://gijn.org/category/resources/
https://jcenter.com.ua/
https://detector.media/
https://www.occrp.org/en#resources
https://www.icij.org/
https://irrp.org.ua/


Форми та методи навчання: лекційні, семінаврські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи, фінальний проект); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська