НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296575

Назва:

Практика виробничаАнотація: Закріплення одержаних в НаУКМА знань і умінь у практичній роботі журналіста в різних медіа,

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Дуцик Діана Ростиславівна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Вміти:
- застосовувати отримані теоретичні знання при виконанні конкретної роботи на робочому місці;
- обробляти та аналізувати інформацію, яка необхідна для виконання конкретних завдань.
Отримати навички:
- практичної роботи в медіаіндустрії;
- самостійного виконання практичних завдань.


Спосіб навчання: індивідуальназа місцем проходження (телеканали, редакції)

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Основи журналістики, теорія та практика преси, телебачення, радіомовлення; міжнародна журналістика; відео виробництво; журналістська етика та право.

Зміст дисципліни: Метою та завданням практики є закріплення одержаних знань і умінь у практичній редакційній роботі; самостійне виконання практичних завдань; практична робота в медіа індустрії; застосування отриманих теоретичних знань при виконанні конкретної роботи на робочому місці; обробка та аналіз інформації, яка необхідна для виконання конкретних завдань.


Рекомендована література: положення про практику, методичні рекомендації

Форми та методи навчання: практичні заняття (індивідуальна робота)

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: підсумковий контроль - 100 балів (звіт про практику,виступ). Форма контролю- залік.

Мова навчання: українська