НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296578

Назва:

Міжнародна журналістика на тлі міжнародних відносин та геополітикиАнотація: Ознайомити студентів із сучасними теоріями міжнародної комунікації та висвітлення міжнародних подій. Навчити основам виробництва, відбору та аналізу міжнародних новин.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): федченко Євген Миколайович, Тарадай Дар'я Петрівна

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати основні теорії міжнародної журналістики, орієнтуватися у поточній ситуації на міжнародній арені, розуміти передумови, історію та сучасний стан ключових міжнародних конфліктів.
Вміти критично осмислювати потік міжнародної інформації, обробляти його та обирати найважливіше. Студент також повинен оволодіти навичками відбору та написання міжнародних новин (коротких та розгорнутих).


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Англійська мова, Політологія-1

Зміст дисципліни: Основною метою курсу є пояснення важливості міжнародних новин, їхнього впливу на світову політику та безпосередньо на щоденне життя людей, а також знайомство з процесом виробництва міжнародних новин для різних типів медіа. Кращим навичкам у цій царині сприятиме знайомство з політичним та економічним контекстом сучасного світу, розуміння того, як наблизити міжнародні новини до української аудиторії. Увесь матеріал розподілено на основні напрямки, за якими відбувається сьогодні робота журналіста-міжнародника: висвітлення дипломатії, конфліктів, переговорів, виборів, організацій, світових фінансових новин, тобто всього того, з чого складається глобальне інформаційне суспільство. Збирання інформації з різних джерел, її обробка та її подача в різних типах ЗМІ, інтерв'ю з провідними ньюзмейкерами, робота з відеоінформацією та стрічками міжнародних інформаційних агенцій, аналіз міжнародної інформації у ЗМІ - ось основні навички, якими мають оволодіти студенти в рамках цього курсу. Він закладає основи знань та вмінь, які спрямовані на здатність студента працювати в галузі міжнародної інформації в якості редактора/продюсера міжнародних новин, закордонного кореспондента чи професіонала, що аналізує чи критикує висвітлення міжнародних подій та світової політики у ЗМІ.


Рекомендована література: -Wolfsfeld, G. Media and the path to peace.
-Wolfsfeld, G. The media and the struggle for peace in Northern Ireland.
-Read, D. The history of Reuters.
-El-Nawawy, M. The interview process and the news media scenes in Israel and Egypt, in The Israeli-Egyptian Peace Process In The Reporting Of Western Journalists.
-El-Nawawy, M. The newsmaking model for the analysis of government-media relationships in Israel and Egypt.
-Taylor, P.M. Brushfires and firefighters, in Global Communications, International Affairs And The Media Since 1945.
-Taylor, P.M. Illusions of reality, Mind games.
-El-Nawawy, M. Arabs and Israelis in the Western news media: images and stereotypes.
-El-Nawawy, M. The culture of foreign correspondents.
-Nacos, B.L. The central role of the media in terrorism and counterterrorism, Mass-Mediated Terrorism
-Miller, D. Information dominance: the philosophy of total propaganda control?
-Schecher, D. Selling the Iraq war: the media management strategies we never saw.
-Solomon, N. Spinning war and blotting out memory.
-Kellner, D. Spectacle and media propaganda in the war on Iraq: a critique of U.S. broadcasting networks.
-Artz, L. War as promotional "photo op": the New York Times's visual coverage of the U.S. invasion of Iraq.
-Thussu, D.K. Murdoch's war - a transnational perspective.
-Hashem, M.E. War on Iraq and media coverage: a Middle Eastern perspective.
-Nacos, B.L. Terrorism as breaking news: attack on America, in The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism.
-De Vreese, C. H. Framing Europe: television news and European integration.
-Zelizer, B. When war is reduced to a photograph.
-Carruthers, S.L. Tribalism and tribulation.
-Hammond, P. Humanizing war.
-Rantanen, T. European news agencies and their sources in the Iraq war coverage.
-Livingston, S., Bennett, W.L., and Robinson, W.L. International news and advanced information technology.

Деякі інші тематичні ресурси:

BBC: Editorial Guidelines, http://www.bbc.co.uk/editorialguidelines/
Академия Би-Би-Си, Школа Журналистики, http://www.bbc.co.uk/academy/collegeofjournalism/russian
International Journal of Communication, http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc
European Journalism Observatory, http://ua.ejo-online.eu/
Mediasapiens, http://osvita.mediasapiens.ua/Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації,підсумкові тести); підсумковий контроль - 40 балів (форма контролю - екзамен).

Мова навчання: українська