НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296579

Назва:

Фактчекінг та верифікація інформаціїАнотація: Сформувати у студента знання та практичні навички щодо професійної роботи фактчекера. Ознайомити студентів з сучасними інструментами верифікації та відпрацювати здатність створювати індивідуальні та групові фактчекінгові проєкти.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Романюк Вікторія Сергіївна

Результати навчання: Знати:
-основні теоретичні поняття
-принципи дезінформації та типа медіа маніпуляції
-технології інформаційних зловживань в соціальних мережах
-цифрові інструменти пошуку та верифікації
Вміти:
-аналізувати медіавпливи та підробки в ЗМК;
-застосовувати інструменти перевірки інформації;
-критично мислити;
-використовувати результати перевірки інформації в аналітичних публікаціях;
-здійснювати індивідуальні та групові журналістські (фактчекінгові) проєкти.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Журналістські тексти в епоху мультимедіа Мультимедійні журналістські проєкти

Зміст дисципліни: Сформувати у студента знання та практичні навички щодо професійної роботи фактчекера. Ознайомити студентів з сучасними інструментами верифікації та відпрацювати здатність створювати індивідуальні та групові фактчекінгові проєкти.


Рекомендована література: 1.Посібник з верифікації : [визнач. гід з верифікації цифр. контенту для висвітлення надзвичайн. подій] / [під ред. Крейга Сільвермана]. - [Київ] : [Укр. асоц. вид. період. преси] : Європ. центр журналістики, [2015]. - 128 с.
2.David Weinberger Too Big to Know: Rethinking Knowledge Now That the Facts Aren't the Facts, Experts Are Everywhere, and the Smartest Person in the Room Is the Room. - 2014. - P. 256.
3.Charles Seife Proofiness: How You're Being Fooled by the Numbers . - 2010. - P. 320.
4.Jonathan Potter Representing reality: discourse, rhetoric and social construction. - 2017. - P. 182. -
5.http://institute.aljazeera.net/mritems/Documents/2017/3/13/93ccf5e4cc834436999f71b11ce8ca53_100.pdf
6.lexios Mantzarlis Fact-checking changes minds but not votes, according to new research. - http://www.poynter.org/2017/fact-checking-changes-minds-but-not-votes-according-to-new-research/450619/
7.Henk van Ess Inside the trenches of an information war. - https://medium.com/@henkvaness/how-to-date-a-mysterious-missile-launcher-78352ca8c3c3#.nwf36tma4
8.Jacob L. Nelson Is 'fake news' a fake problem? http://www.cjr.org/analysis/fake-news-facebook-audience-drudge-breitbart-study.php?utm_content=buffer38876&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
9.Emma Gray Fake Think Tanks Fuel Fake News - And the President's Tweets https://www.wired.com/2017/01/fake-think-tanks-fuel-fake-news-presidents-tweets/?utm_term=0_d68264fd5e-a970e14c4e-396078881&utm_content=buffer225c2&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer&utm_source=All+Poynter+Subscribers&utm_campaign=482c8ff69d-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_25&utm_medium=email&utm_term=0_5372046825-482c8ff69d-
10.Richard Carufel A Real Plague: Weber Study Finds 82 Percent of Americans Express Concern About the Impact of Fake News / https://www.bulldogreporter.com/a-real-plague-weber-study-finds-82-percent-of-americans-express-concern-about-the-impact-of-fake-news/
11.Dave Davies Fake News Expert On How False Stories Spread And Why People Believe Them http://www.npr.org/2016/12/14/505547295/fake-news-expert-on-how-false-stories-spread-and-why-people-believe-them
12.Eugene Kiely and Lori Robertson How to Spot Fake News http://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/
13.Clint Watts Russia's Info War on the U.S. Started in 2014 http://www.thedailybeast.com/articles/2017/03/30/russia-s-info-war-on-the-u-s-started-in-2014
14.Clint Watts, Andrew Weisburd How Russia Wins an Election http://www.politico.com/magazine/story/2016/12/how-russia-wins-an-election-214524
15.Andrew Higgins Fake News, Fake Ukrainians: How a Group of Russians Tilted a Dutch Vote
https://www.nytimes.com/2017/02/16/world/europe/russia-ukraine-fake-news-dutch-vote.html
16.Alan Greenblatt How fact-checkers will respond to new challenges: Some solutions https://www.americanpressinstitute.org/publications/reports/white-papers/fact-checkers-solutions/
17.International Fact-Checking Network fact-checkers' code of principles http://www.poynter.org/fact-checkers-code-of-principles/
18.Information Operations and Facebook https://fbnewsroomus.files.wordpress.com/2017/04/facebook-and-information-operations-v1.pdf
19.War on Lying Documentary about fake news in English here: http://lab.rtve.es/webdocs/guerra-mentira/en/

20.http://www.stopfake.org/

21.https://www.bellingcat.com/


Форми та методи навчання: лекційні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 55 балів (опитування, виступи на практичних заняттях,презентації, проміжні контрольні роботи);груповий фінальний фактчекінговий проєкт - 25 балів, підсумковий контроль - 20 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська