НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296580

Назва:

Виробництво журналівАнотація: Курс має на меті демонстрування, як функціонує глянцева журналістика, на яку часто скептично дивляться "серйозні" журналісти. На лекціях буде розглянутий як міжнародний, так і український контекст. Акцент - на актуальну інформацію та на практичні заняття. В рамках цього курсу студенти навчаться писати тексти для видань глянцевої журналістики. Вони також відвідають редакцію головних українських fashion-журналів та поспілкуються з легендарними інсайдерами цієї царини.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3.5

Форма контролю: залік

Викладач(і): Мартинюк Олена Василівна

Результати навчання: Після завершення курсу студент повинен:
Знати: ключових гравців на ринку (назви видань та основних видавництв, фотографів); основні поняття, пов'язані з сферою; як функціонує журнал.

Вміти: написати огляд показу, запропонувати ідеї матеріалів для різних типів видань.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: -англійська мова для журналістів -журналістські тексти в епоху мультимедіа -менеджмент ЗМІ та медіа-планування -нові медіа та онлайнова журналістика

Зміст дисципліни: Курс має на меті демонстрування, як функціонує глянцева журналістика, на яку часто скептично дивляться "серйозні" журналісти. На лекціях буде розглянутий як міжнародний, так і український контекст. Акцент - на актуальну інформацію та на практичні заняття. В рамках цього студенти навчаться писати тексти для видань глянцевої журналістики. Вони також відвідають редакцію головних українських fashion-журналів та поспілкуються з легендарними інсайдерами цієї царини.


Рекомендована література: Основні джерела:

http://wwd.com

https://www.vogue.com

https://www.voguebusiness.com

https://www.businessoffashion.com
Форми та методи навчання: лекційні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: ейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації,); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська