НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296582

Назва:

Мультимедійні журналістські проекти. ПрактикумАнотація: Навчити студентів працювати з сучасними інструментами створення мультимедійного контенту. засвоєння принципів роботи з мультимедіа. Практичне ознайомлення з провідними технологіями мультимедіа та відповідним програмним забезпеченням. Вивчення та обговорення показових прикладів сучасних мультимедійних проектів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3.5

Форма контролю: залік

Викладач(і): Поліщук Сергій Васильович

Результати навчання: Студенти будуть знати:
Історію розвитку мультимедійної журналістики
Особливості роботи з різними форматами медіа
Інструменти, програми та програмне забезпечення для створення компонентів для мультимедійних проектів

Випускники зможуть:
Розробляти концепції мультимедійних проектів
Адаптувати контент під потреби та особливості різних медіаплатформ
Створювати текстові, фото, відео та аудіо компоненти для мультимедійних
Верстати інтерактивні лонгріди за допомогою сайтів-конструкторів
Використовувати соціальні мережі для просування мультимедійних проектів

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Нові медіа, виробництво новин, виробництво рідо новин

Зміст дисципліни: Навчити студентів працювати з сучасними інструментами створення мультимедійного контенту. засвоєння принципів роботи з мультимедіа. Практичне ознайомлення з провідними технологіями мультимедіа та відповідним програмним забезпеченням. Вивчення та обговорення показових прикладів сучасних мультимедійних проектів.


Рекомендована література: Обухов, Н. (2016). 10 правил сторітеллінга. Theoryandpractice. Доступ: http://special.theoryandpractice.ru/storytelling
Пуля, В. (2016). Як створити мультимедійный лонгрид. Mediatoolbox. Доступ: http://mediatoolbox.ru/longread/
Тулуп, М. (2015). Повільна журналістика по-українськи. Media Sapiens. Доступ: http://osvita.mediasapiens.ua/web/online_media/povilna_zhurnalistika_poukrainski/


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (обговорення, виступи на практичних заняттях,домашні завдання) підсумковий контроль - 30 балів - фінальний проект- прототип власного медіа (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська