НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296584

Назва:

Гостьовий курсАнотація: Гостьовий курс має на меті поглибити та систематизувати знання студентів про сучасні цифрові інформаційні технології, навчити студентів максимально використовувати переваги цифрового виміру інформації та водночас враховувати небезпеки, зумовлені розвитком цифрових технологій, та ефективно їм протистояти Формат курсу - серія майстер-класів, гостьових лекцій, відкритих обговорень.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Гостьовий курс 1 має на меті поглибити та систематизувати знання студентів про сучасні цифрові інформаційні технології, навчити студентів максимально використовувати переваги цифрового виміру інформації та водночас враховувати небезпеки, зумовлені розвитком цифрових технологій, та ефективно їм протистояти. Формат курсу - серія гостьових лекцій, відкритих обговорень.

Форми та методи навчання: лекційні,семінарські,самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська,англійська