НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296585

Назва:

Медіасистеми у порівняльній перспективіАнотація: Курс є вибірковим професійної та практичної підготовки для студентів другого року навчання магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій НаУКМА, спеціальності 061 «Журналістика». Курс спрямований на вивчення студентами сучасних теорій про медіасистеми і надає можливості для розвитку аналітичних та дослідницьких навичок. В межах курсу студенти аналізують складні взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами в сучасному світі. У межах курсу передбачено вивчення історичного розвитку теорій про медіасистеми, критеріїв порівняння медіасистем та моделей медіасистем на прикладі конкретних країн. Проходження курсу сприяє поглибленню знань журналіста про медіа та медіасистеми, а також допомагає розширити розуміння глобального контексту. Курс має на меті навчити: •аналізувати взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами; •порівнювати та класифікувати сучасні медіаситеми, опираючись на наявні теоретичні моделі; •робити обґрунтовані висновки про місце у світовому контексті української медіасистеми; •оцінювати трансформації у сучасних медіасистемах з огляду на політичні, економічні, технологічні та соціальні зміни; •структурувати інформацію про сучасні медіаситеми через створення власних журналістських та академічних матеріалів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Будівська Галина Йосипівна

Результати навчання: За результатами навчання студент повинен:
знати:
-головні поняття, теоретичні моделі і критерії порівняння медіасистем світу, історію та особливості концепції суспільного мовлення у світі, історію та становлення медіа в незалежній Україні.
Вміти:
- аналізувати взаємозв’язки між медіа та соціальними інститутами;
- порівнювати сучасні медіасистеми відповідно до вивчених теоретичних моделей;
- робити обгрунтовані висновки про висновки про місце у світовому контексті української медіасистеми;
-оцінювати трансформації у сучасних медіасистемах з огляду на політичні, економічні, технологічні та соціальні зміни; -структурувати інформацію про сучасні медіаситеми через створення власних журналістських та академічних матеріалів


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Методологія медіадосліджень, Журналістська етика, Текст в епоху мультимедіа, Міжнародна журналістика

Зміст дисципліни: Навчальний курс має на меті навчити студентів орієнтуватися у сучасних медіасистемах, в тому числі українській, а також розуміти зв'язки між медіа та іншими соціальними інститутами. Студенти ознайомляться з теоріями про медіасистеми, розумітимуть, які трансформації відбуваються на сучасному етапі розвитку ЗМІ з огляду на політичні, економічні та технологічні зміни. Окрему увагу буде спрямовано на тренування навичок роботи з академічною літературою, академічного письма, журналістського письма, а також презентацій. Навчальний курс ознайомлює студентів із сучасними теоріями про медіасистеми і має на меті навчити: аналізувати взаємозв’язки між медіа та іншими соціальними інститутами; порівнювати та класифікувати сучасні медіаситеми, опираючись на наявні теоретичні моделі; робити обґрунтовані висновки про місце у світовому контексті української медіасистеми; оцінювати трансформації у сучасних медіасистемах з огляду на політичні, економічні, технологічні та соціальні зміни; структурувати інформацію про сучасні медіаситеми через створення власних журналістських та академічних матеріалів.


Рекомендована література: Основна література:

Основна література:

Галлін Деніел С., Манчіні Паоло. Сучасні медіасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики / Переклад з англ. О. Насика. — К.: Наука, 2008. — Розділ 4. «Медіасистеми і політичні системи та проблема диференціації», СС. 65-82

Humprecht, E., Castro Herrero, L., Blassnig, S., Bruggemann, M., & Engesser, S. (2022). Media systems in the digital age: An empirical comparison of 30 countries. Journal of Communication,

Waisbord, S. (2013). Reinventing professionalism: Journalism and news in global perspective. John Wiley & Sons., pp 19-43

Hafez, K. (2002). Journalism ethics revisited: A comparison of ethics codes in Europe, North Africa, the Middle East, and Muslim Asia. Political communication, 19(2), 225-250.

Brevini, B. Public Service Broadcasting Online// Chapter 5. Comparing Histories of PSB in Denmark, France, UK, Spain and Italy, pp. 54-79

Cussion, S. in Troubled European Democracies// PSM Contribution to Democracy: News, Editorial Standards and Informed Citizenship, pp 23- 39

Hansen, M., Roca-Sales, M., Keegan, J. M., & King, G. (2017). Artificial intelligence: Practice and implications for journalism.

Ashuri, T. (2016). When online news was new: Online technology use and constitution of structures in journalism. Journalism Studies, 17(3), 301-318


Chalaby, J. K. (1996). Journalism as an Anglo-American invention: a comparison of the development of French and Anglo-American journalism, 1830s-1920s. European journal of communication, 11(3), 303-326

Schudson, M. (2001). The objectivity norm in American journalism. Journalism, 2(2), 149-170
Humphreys, P. (1996). Mass media and media policy in Western Europe (Vol. 2). Manchester University Press.

Jakobsson, P., Lindell, J., & Stiernstedt, F. (2023). Normative foundations of media welfare: Perspectives from the Nordic countries. Media, Culture & Society, 45(2), 305-322.


Sukosd, M., & Bajomi-Lazar, P. (Eds.). (2003). Reinventing media: media policy reform in East-Central Europe. Central European University Press.

Dobek-Ostrowska, B., & Glowacki, M. (Eds.). (2015). Democracy and media in Central and Eastern Europe 25 years on. Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften.

Dobek-Ostrowska, B. (2019). How the media systems work in Central and Eastern Europe. Public service broadcasting and media systems in troubled European democracies, 259-278

Остапа С.В., Міський В.В., Розкладай І.Є. Суспільне мовлення в Україні: історія створення та виклики. — Київ: ТОВ “Друкарня Віол”, 2018. — 156 с. Іл.

Fengler, S., Kreutler, M., Alku, M., Barlovac, B., Bastian, M., Bodrunova, S. S., ... & Zguri, R. (2020). The Ukraine conflict and the European media: A comparative study of newspapers in 13 European countries. Journalism, 21(3), 399-422.

Park, M. J., & Curran, J. (Eds.). (2000). De-Westernizing media studies. Psychology Press.

Slater, D. (2014). New media, development and globalization: making connections in the global South. John Wiley & Sons. (Introduction: Frames and Dialogues, pp. 1-27)

Додаткова література:

Ciaglia, Antonio. "Pluralism of the system, pluralism in the system: Assessing the nature of media diversity in two European countries." International Communication Gazette 75.4 (2013): 410-426.

Engesser, S., & Franzetti, A. (2011). Media systems and political systems: Dimensions of comparison. International Communication Gazette, 73(4), 273-301.

Flew, T., & Waisbord, S. (2015). The ongoing significance of national media systems in the context of media globalization. Media, Culture & Society, 37(4), 620-636.

Ostini, J., & Ostini, A. Y. (2002). Beyond the four theories of the press: A new model of national media systems. Mass Communication and Society, 5(1), 41-56.

Schroeder, R. (2016). Rethinking digital media and political change. Convergence, 1354856516660666.

Stetka, V. (2012). From multinationals to business tycoons: Media ownership and journalistic autonomy in Central and Eastern Europe. The International Journal of Press/Politics, 17(4), 433-456.

Toepfl, F. (2013). Why do pluralistic media systems emerge? Comparing media change in the Czech Republic and in Russia after the collapse of communism. Global Media and Communication, 9(3), 239-256.

Curran, J. (2023). Rethinking media and democracy. In The political communication reader (pp. 27-31). Routledge.

Maniou, T. A., & Ketteni, E. (2023). “It’s the Economy, Stupid!”, Is it not? The Relationship between Press Freedom and the Status of the Economy in Western Media Systems. Journalism Studies, 1-23.


Корисні сайти:

http://www.niemanlab.org/
http://www.poynter.org/
https://rsf.org/en
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-press
https://ecpmf.eu/
http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/
http://en.ejo.ch
https://detector.media
https://www.jta.com.ua/


Форми та методи навчання: лекції,семінарські заняття,самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, академічне есе,презентація); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська