НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296586

Назва:

Лабораторія громадських медіа: практикумАнотація: Особливості громадських медіа, співвідношення між громадськими і комерційними медіа, між суспільною важливістю та прибутком. Історія громадського мовлення у світі й перспективи його створення в Україні. В рамках курсу студенти долучаються до процесу виробництва новин, що представляють громадський інтерес.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: залік

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сторожук Юрій Анатолійович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
-в чому особливості системи громадських ЗМІ;
-розуміти специфіку роботи журналіста в громадських ЗМІ;
- як створити низку аудіо та теле-матеріалів (сюжети , інтерв"ю), які б відповідали вимогам та стандартам громадського мовлення.
Вміти:
-аналізувати та редагувати спеціально відібрані аудіо- та відеоматеріали;
-вміти створювати та працювати над власними сюжетами та інтер"ю;
-

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: журналістські тексти в епоху мультимедіа, теле і радіовиробництво

Зміст дисципліни: Курс має маскимально практичний характер і передбачає умовні "редакторський" та "журналістський" сегменти. "Редакторський" сегмент передбачає аналіз та редагування низки спеціально відбраних аудіо- та відеоматеріалів. "Журналістський" сегмент передбачає роботу студентів над власними сюжетами та інтерв'ю.


Рекомендована література: 1.Закон України 1997 р. та законопроекти з відповідної тематики.
2.Добірка публікацій з тематики "Перспективи створення системи громадського мовлення в Україні".
3.Добірка проектів "Система громадського телебачення в Україні".
4."Техніка інтерв'ю", ІМІ, Київ. 2003.
5.Добірка оригінальних вправ для редагування текстів.


Форми та методи навчання: практичні, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська