НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296592

Назва:

Практика науково-дослідницька у сфері соціальних комунікаційАнотація: Практика науково-дослідницька у ссфері соціальних комунікацій розрахована на студентів 2 курсу магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій та покликаний закріпити й підсумувати знання, набуті під час теоретичних дисциплін, підготувати здобувача до вибору теми та виконання магістерської роботи. Передбачає роботу з науковими джерелами, аналітичними публікаціями та звітами. Результатом науково-дослідницької практики є підготовка тез доповіді на наукову конференцію з тематики майбутнього магістерського дослідження.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 10

Форма контролю: залік

Результати навчання: Результатом науково-дослідної практики є підготовка тез доповіді на наукову конференцію з тематики майбутнього магістерського дослідження.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Практика науково-дослідницька у ссфері соціальних комунікацій розрахована на студентів 2 курсу магістерської програми «Журналістика» Факультету соціальних наук і соціальних технологій та покликаний закріпити й підсумувати знання, набуті під час теоретичних дисциплін, підготувати здобувача до вибору теми та виконання магістерської роботи. Передбачає роботу з науковими джерелами, аналітичними публікаціями та звітами. Результатом науково-дослідної практики є підготовка тез доповіді на наукову конференцію з тематики майбутнього магістерського дослідження.

Форми та методи навчання: практичні, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (активна участь у обговореннях на наукових семінарах,дитскусіях, індивідуальне завдання); підсумковий контроль (підготовка презентації на наукових семінарах та виступ) - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська