НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296594

Назва:

Основи економічної журналістикиАнотація: Курс "Основи економічної журналістики" покликаний сформувати у студентів уявлення про сучасний стан економіки України та її місце в світових економічних процесах з метою отримати навички аналізу та інтерпретації базової статистичної, комерційної інформації, даних відкритих державних та приватних реєстрів, орієнтуватися в роботі основних ринків, а також в урядових політиках з питань соціального забезпечення, податків, фінансового сектору тощо. В рамках курсу студенти отримують можливість інтерактивної взаємодії із експертами ринків, учасниками бізнес-процесів. За підсумками курсу студенти готують індивідуальний проект, присвячений діяльності представників малого підприємництва.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Набожняк Олексій Юрійович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
Знати основні макроекономічні індикатори, джерела економічної інформації, орієнтуватися в системі пошуку статистичних даних, відкритих даних державних органів, ключових економічних гравців, системі взаємодії і взаємного впливу органів влади і підприємців. Знати ключові показники опорних галузей економіки, основні принципи їх функціонування, основних гравців ринку тощо.

2.Вміти шукати і знаходити потрібні статистичні дані, інформацію про певний ринок чи його сегменти (галузевий, географічний, макро і мікрорівні тощо), формулювати ключові запитання для інтерв'ю з підприємцями і представниками органів влади, які ухвалюють важливі рішення для економіки. Вміти порівнювати різні економічні індикатори як в динаміці, у історичній перспективі, так і в міжнародному контексті.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Правове забезпечення ЗМІ Теорія і практика сучасної преси Мультимедійні журналістські проекти

Зміст дисципліни: Курс "Основи економічної журналістики" покликаний сформувати у студентів уявлення про сучасний стан економіки України та її місце в світових економічних процесах з метою отримати навички аналізу та інтерпретації базової статистичної, комерційної інформації, даних відкритих державних та приватних реєстрів, орієнтуватися в роботі основних ринків, а також в урядових політиках з питань соціального забезпечення, податків, фінансового сектору тощо. В рамках курсу студенти отримують можливість інтерактивної взаємодії із експертами ринків, учасниками бізнес-процесів. За підсумками курсу студенти готують індивідуальний проект, присвячений діяльності представників малого підприємництва.


Рекомендована література: Рекомендовані джерела інформації
Основна:
-Ecтep Дуфлo, Aбxiджiт Бaнepджi. "Eкoнoмiкa бiднocтi. Як звiльнити cвiт вiд злиднiв"
-Уля Pocлiнг, Aннa Pocлiнг-Pьoнлюнд, Гaнc Pocлiнг. "Фaктoлoгiя. 10 xибниx уявлeнь пpo cвiт, i чoму вce нaбaгaтo кpaщe, нiж ми думaємo"
-Cтiвeн Дaбнep, Cтiвeн Лeвiтт. "Фpiкoнoмiкa. Звopoтний бiк уcьoгo нa cвiтi"
-Нaciм Нiкoлac Тaлeб. "Чopний лeбiдь. Пpo (нe)ймoвipнe у peaльнoму життi"
-Дapoн Aджeмoґлу, Джeймc Poбiнcoн . "Чoму нaцiї зaнeпaдaють. Пoxoджeння влaди, бaгaтcтвa i бiднocтi"

Додаткова навчальна література

Обов'язкові онлайн-курси:

-Економіка для всіх
-Підприємництво. Власна справа в Україні

Рекомендовані онлайн-курси:

-Як писати про економіку без помилок
-Прозора енергетика
-Бюджетний процес
-Соціальне підприємництво
-Механіка реформ


Форми та методи навчання: лекційні, семінарські, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, проміжні контрольні роботи, дослідницький проект); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська