НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 296597

Назва:

Виробництво телевізійних новинАнотація: Основною метою курсу є ознайомлення студентів з теорією та практичною роботою телевізійного журналіста. Теоретично вивчаються теми пов'язані з теленовинами: підготовка створення і видача в ефір телевізійних новин. Досліджується робота журналістів та редакторів в умовах сучасного телевиробництва. Під час занять студенти продивляються випуски теленовин і розкладають їх на складові (блоки). Відстежують і стиль подачі і тематику, за ангажованість і збалансованість кожного сюжету новин. З'ясовують якості, які властиві сучасному тележурналісту. На практиці студенти вчаться писати тексти для теленовин, а також працювати з телекамерами. Студенти власноручно знімають відео на камеру. Наприкінці триместру студенти оволодівають навичками організації роботи стандартної редакції теленовин, здатні писати тексти для телевізійних сюжетів а також навчаються знімати відео для власних новинних сюжетів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Поліщук Сергій Васильович, Панін Юрій Олесандрович

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
"Знати: основи теорії телебачення та новітню технологію творення телевізійного продукту, зокрема, теоретичних і практичних основ журналістської діяльності. Моделі інформаційного й аналітичного телевізійного мовлення та тенденції й напрямки діяльності сучасного телебачення як в Україні, так і у світі.
-cтуденти власноручно знімають відео на камеру.
-студенти оволодівають навичками організації роботи стандартної редакції теленовин, здатні писати тексти для телевізійних сюжетів а також навчаються знімати відео для власних новинних сюжетів.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: вступ до відеовиробництва

Зміст дисципліни: Ознайомлення студентів з теорією та практичною роботою телевізійного журналіста. Теоретично вивчаються теми пов'язані з теленовинами: підготовка створення і видача в ефір телевізійних новин. Досліджується робота журналістів та редакторів в умовах сучасного телевиробництва. Під час занять студенти продивляються випуски теленовин і розкладають їх на складові (блоки). Відстежують і стиль подачі і тематику, за ангажованість і збалансованість кожного сюжету новин. З'ясовують якості, які властиві сучасному тележурналісту. На практиці студенти вчаться писати тексти для теленовин, а також працювати з телекамерами. Студенти власноручно знімають відео на камеру. Наприкінці триместру студенти оволодівають навичками організації роботи стандартної редакції теленовин, здатні писати тексти для телевізійних сюжетів а також навчаються знімати відео для власних новинних сюжетів.


Рекомендована література: 1.British Library Cataloguing in Publication Data. Millerson, Gerald. Television production. - 13th ed. 1. Television - Production and direction. 2. The techniques of TV production, 1990.
2.Мітчел Стівенс разом з Бет М. Олсон. Виробництво новин: телебачення, радіо, інтернет. Переклад з англійської Наталії Єгоровець. Київ. Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008.
3.Марк Томпсон. Редакційні настанови Бі-Бі-Сі для авторів випусків новин та інформаційних програм. www.bbc.co.uk/editorialguidelines, 2005.
4.Ендрю Бойд. Ефірна журналістика. Технології виробництва ефірних новин. Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Переклав з англійської Колот О. О. Редактор перекладу Куликов. А.В. Київ, 2007.
5.Рене Дж. Каппон. Настанови журналістам Ассошіейтед Пресс: Професійний порадник / Пер. з англ. А. Іщенка. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. - 158 с.
6.Ігор Куляс. Олександр Макаренко. Ефективне виробництво теленовин: стандарти інформаційного мовлення. Професійна етика журналіста-інформаційника. Практичний посібник для журналіста. МГО "Інтерньюз-Україна". Київ, 2006.
7.Звєрєва. Н.В. Школа регіонального тележурналіста. Учбовий посібник для студентів ВНЗ. Аспект Пресс., 2004.
8.Роман Ширман. Алхімія режисури. Майстер-клас. ЗАТ "Телерадіокур'єр". Київ, 2008.
9.Роман Ширман. Телевізійна режисура. Майстер-клас. ЗАТ "Телерадіокур'єр". Київ, 2004.


Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на практичних заняттях, презентації,); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська