НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297011

Назва:

Мистецтво переговорівАнотація: Зміст курсу "Мистецтво переговорів" та використання знань, що він дає, є важливим інструментом в практиці комерційної діяльності, управління конфліктами, кризисного менеджменту, маркетингової діяльності підприємства. Загальні підходи до організації та управління переговорними процесами можуть бути використані у інших галузях діяльності ніж бізнес, включаючи політичну, соціальну та зовнішні справи. Опанування мистецтвом переговорів передбачає постійне вдосконалення вміння досягати бажаного або максимально можливого результату у реальних умовах.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: І (ІІ для МП Маркетинг)

Семестр: І (ІІІ для МП Маркетинг)

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викл. Павленко В.В.

Результати навчання: По закінченні вивчення курсу студент повинен знати:
- методику підготовки до переговорів;
- методи ведення та типи переговорів;
- особливості застосування переговорів у різних галузях;
- методи прогнозування результатів переговорів.
На основі знань, отриманих при вивченні курсу "Мистецтво переговорів", студент повинен вміти:
- оцінити доцільність застосування переговорів як інструменту досягнення мети;
- застосувати системний підхід до підготовки до переговорного процесу;
- використовувати переговорні методики;
- контролювати виконання умов взаємодії на підставі досягнутих домовленостей.

Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: ділова етика

Зміст дисципліни: Поняття переговорів, доцільність та значення для досягнення цілей. Типи та сценарії переговорів. Методика підготовки до переговорного процесу. Прогнозування результатів переговорних процесів. Управління переговорним процесом. Мистецтво переговорів. Переговори як інструмент управління конфліктами. Особливості переговорних процесів у різних галузях. Використання результатів переговорів


Рекомендована література: 1. Джим Кемп. "Спочатку скажіть "НІ". Секрети професійних переговорників".
2. Роджер Фишер, Уильям Юри, Брюс Петтон. "Шлях до Так. Як вести переговори, не здаючи позицій"
3. Гевін Кеннеді. "Домовитися можна про все! Як досягати максимуму в буд-яких переговорах".
4. Нік Пілінг. "Мистецтво переговорів. Що найкращі переговорники знають, роблять і говорять"
5. Роджер Фішер, Уільям Юрі, Брюс Петтон. Переговори без поразки. Гарвардський метод
6. Біл Адлер. "Переговори по-дитячі".
7. Девід Лекс, Джеймс Себеніус. "Переговори у трьох вимірах".

Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль -70 балів; підсумковий контроль залік - 30 балів

Мова навчання: українська