НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297234

Назва:

Науково-дослідний семінар (case studies)Анотація: Метод кейсів: витоки, поняття, види, сфери застосування. Завдання і функції PR-діяльності в банківській сфері. Сайт Кабінету Міністрів України: процедури створення і особливості використання. Побудова та проведення PR-кампанії: аналіз кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів. Досвід економічних та політичних PR-кампаній як матеріал для аналізу кейсів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 32

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Сусська Олга Олександрівна

Результати навчання: Випускник має продемонструвати:
-глибокі знання з історії та сучасної практики комунікації та її принципів, у т.ч. різноманітних видів і форм соціальної комунікації, її технології; вміти аналізувати сучасні тренди функціонування і розвитку медійних систем;
- знання щодо державної політики в сфері інформації та комунікації, залучення громадськості до формування і реалізації державної політики; вміти класифікувати та використовувати основні підходи до вивчення комунікаційних процесів; використовувати міжнародний досвід вивчення комунікацій різних рівнів;
- професійну спроможність проводити кількісні та якісні дослідження громадської думки, ставлень і очікувань громадськості; обирати відповідні методи для досліджень в сфері соціальних комунікацій; аналізувати методологію вивчення ефективності комунікацій у зв'язках з громадськістю;
- здатність створити/ вдосконалити професійну систему взаємодії із ЗМІ, здатність створювати інформаційні приводи, спроможність до взаємодії із ЗМІ, в т.ч. і проводити моніторинг ЗМІ; застосовувати методи вивчення медіа та ПР;
- знання щодо осоюливостей комунікації урядових структур, неурядових організацій, бізнес компаній,політичних партій; вміти аналізувати результати та розробляти програми досліджень, що стосуються системи мас-медіа та соціальних комунікацій.

Випускник має орієнтуватись у розвитку сучасної комунікаційної науки;розрізняти використання різних моделей комунікації; продемонструвати професійне володіння методами аналізу комунікаційної політики організації, розробки різних видів комунікативного продукту з урахуванням потреб цільової аудиторії;


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Вступ. Метод кейсів: поняття, види, сфери застосування. Кейси pr-івентів у сфері комерційного PR. Кейси pr-стратегій у сфері government-PR. Кейси pr-кампаній у сфері політичного PR. Кейси pr-кампаній у сфері PR у громадському секторі. Кейси pr-стратегій у медіасфері (державні та приватні медіа). Кейси кризового періоду (кризові комунікації під час воєнного стану)


Рекомендована література: Література:
1.Гірник А. Фокус-групи як метод глибокого зондування громадської думки // Виборчі технології. Збірник матеріалів. К., 1998.
2.Саламатов В.А., Гірник А.Н. Оцінка ефектів масової комунікації за допомогою метода фокус - груп // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина української держави. К., 1995
3. Amicus Curiae Brief Of Professor Nicholas Economides, United States v. Microsoft, Civil Action No. 98-1232 (TPJ), at URL: http://www.usdoj.gov/atr/cases/ms_tuncom/major/mtc-00022465.htm .
4.Areeda, Phillip and Louis Kaplow (1997), Antitrust Analysis, Aspen Law & Business. Brinkley, Joel and Steve Lohr (2000), U.S. v. Microsoft, McGraw Hill.
5.Cass, Ronald A., (1999), "Copyright, Licensing, And The 'First Screen'," Boston University, School of Law.
6.Cass, Ronald A., and Keith N. Hylton, (1999), "Preserving Competition: Economics Analysis, Legal Standards And Microsoft," Boston University, School of Law, Law & Economics Working paper no. 99-1.
7.Conclusions Of Law, United States v. Microsoft, Civil Action No. 98-1232 (TPJ) & State of New York v. Microsoft Civil Action No. 98-1233 (TPJ).
8.Davis, Steven J., Jack MacCrisken, and Kevin M. Murphy, (1998), "Integrating New Features Into The PC Operating System: Benefits, Timing, And Effects On Innovation," mimeo.
9.D'Aspremont, Claude, Jaskold-Gabszewicz, Jean, and Thisse, Jacques-Francois, (1979), "On Hotelling's 'Stability in Competition'," Econometrica, vol. 47, pp. 1145-1150.
10.Economides, (1984), The Principle of Minimum Differentiation Revisited," European Economic Review, vol. 24, pp. 345-368, pre-publication copy at URL: http://www.stern.nyu.edu/networks/The_Principle_of_Minimum_Differentiation_Revisited.pdf .
11.Economides, Nicholas (1996), "The Economics of Networks," International Journal of Industrial Organization vol. 14, no. 2, pp. 675-699, URL: http://www.stern.nyu.edu/networks/top.html .
12.Economides, Nicholas (1998), "Competition and Vertical Integration in the Computing Industry," in Competition, Innovation, and the Role of Antitrust in the Digital Marketplace, Jeffrey A. Eisenach and Thomas M. Lenard (eds.), Kluwer Academic Publishers 1998, URL: http://www.stern.nyu.edu/networks/98-11.pdf . 26
13.Economides, Nicholas (2001), "United States v. Microsoft: A Failure of Antitrust in the New Economy," UWLA Law Review, at URL: http://www.stern.nyu.edu/networks/UWLA.pdf .
14.Economides, Nicholas, and Fredrick Flyer (1998), "Compatibility and Market Structure for Network Goods," Discussion Paper EC-98-02, Stern School of Business, N.Y.U., URL: http://www.stern.nyu.edu/networks/98-02.pdf .
15.Elzinga, Kenneth G., and David E. Mills, (1998), "PC Software," mimeo.
16.Evans, David S., and Richard L. Schmalensee, "Be Nice to Your Rivals: How the Government is Selling an Antitrust Case Without Consumer Harm in United States v. Microsoft," in Did Microsoft Harm Consumers? Two Opposing Views, American Enterprise Institute-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington DC 2000.
17Evans, David S., Albert Nichols, and Bernard Reddy, (1999), "The Rise And Fall Of Leaders In Personal Computer Software," mimeo., NERA.
18.Findings of Fact, United States v. Microsoft, Civil Action No. 98-1232 (TPJ) & State of New York v. Microsoft Civil Action No. 98-1233 (TPJ).
19.Fisher, Franklin M., and Daniel L. Rubinfeld, "United States v. Microsoft: An Economic Analysis," in Did Microsoft Harm Consumers? Two Opposing Views, American Enterprise Institute-Brookings Joint Center for Regulatory Studies, Washington DC 2000.
20.Fisher, Franklin M., Written testimony, Civil Action No. 98-1232 (TPJ) & State of New York v. Microsoft Civil Action No. 98-1233 (TPJ).
21.Hatch, Orrin (1999), "Antitrust in the Digital Age," in Competition, Innovation, and the Microsoft Monopoly: Antitrust in the Digital Marketplace, Jeffrey A. Eisenach and Thomas M. Lenard (eds.), Kluwer Academic Publishers 1999.
22.Klein, Benjamin, (1999), "Microsoft's Use Of Zero Price Bundling To Fight The 'Browser Wars'," in Competition, Innovation, and the Microsoft Monopoly: Antitrust in the Digital Marketplace, Jeffrey A. Eisenach and Thomas M. Lenard (eds.), Kluwer Academic Publishers 1999.
23.Lenard, Thomas M., (2000), "Creating Competition in the Market for Operating Systems: A Structural Remedy for Microsoft," mimeo. The Progress & Freedom Foundation.
24.Levinson, Robert J., R. Craig Romaine, and Steven C. Salop, (1999), "The Flawed Fragmentation Critique of Structural Remedies in the Microsoft Case," Georgetown University Law Center, Working Paper No. 204874. 27
25.Litan, Robert E., Roger G. Noll, William D. Nordhaus, and Frederic Scherer, "Remedies Brief Of Amici Curiae In Civil Action No. 98-1232 (TPJ)."
26.McKenzie, Richard B. (2000), Trust on Trial, Perseus Publishing.
27. Reback, Gary L. et al., Memorandum Of Amici Curiae In Opposition To Proposed Final Judgment, Civil Action No. 94-1564.
28.Reddy, Bernard, David Evans and Albert Nichols (2000), "Why Does Microsoft Charge So Little For Windows?," mimeo.
29.United States v. Microsoft, conference at New York University (May 5, 2000), in streaming video at http://www.stern.nyu.edu/networks/video.html .
30.United States v. Microsoft, final judgment (November 12, 2002), at
http://www.dcd.uscourts.gov/98-1232cq.pdf .


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (активна участь у обговореннях на наукових семінарах,дитскусіях, індивідуальне завдання); підсумковий онтроль (підготовка презентації на наукових семінарах та виступ) - 40 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська