НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297250

Назва:

Практикум з написання наукової роботиАнотація: Мета курсу – удосконалення навичок студентів у написанні наукових та кваліфікаційних робіт, надання студентам практичних інструментів, необхідних для ефективного проведення наукових досліджень та подання їх результатів. Практикум з написання наукової роботи” призначений для студентів, які прагнуть удосконалити навички написання якісних наукових (кваліфікаційних) робіт. Курс є доступним для вибору студентів Магістерської програми з журналістики МШЖ та здобувачів інших спеціальностей НаУКМА, які мають намір продовжити своє навчання в рамках докторської програми “Медіа і комунікації” (PhD). Студент буде знати: •основні етапи та вимоги до побудови наукового тексту; •способи вибору відповідних дослідницьких методів; •правил наукового письма; вміти: •побудувати наукову роботу відповідно до академічних стандартів; •сформулювати чіткі дослідницькі питання та визначити об'єкт та предмет дослідження; •коректно цитувати та враховувати етичні стандарти дослідження; • критично аналізувати літературу та формулювати обґрунтовані висновки.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:
-основні етапи та вимоги до побудови наукового тексту;
-способи вибору відповідних дослідницьких методів;
-правил наукового письма;
вміти:
-побудувати наукову роботу відповідно до академічних стандартів;
-сформулювати чіткі дослідницькі питання та визначити об'єкт та предмет дослідження;
-коректно цитувати та враховувати етичні стандарти дослідження;
- критично аналізувати літературу та формулювати обґрунтовані висновки.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: Практикум з написання наукової роботи” призначений для студентів, які прагнуть удосконалити навички написання якісних наукових (кваліфікаційних) робіт. Курс є доступним для вибору студентів Магістерської програми з журналістики МШЖ та здобувачів інших спеціальностей НаУКМА, які мають намір продовжити своє навчання в рамках докторської програми “Медіа і комунікації” (PhD). Мета вивчення дисципліни. Мета курсу – удосконалення навичок студентів у написанні наукових та кваліфікаційних робіт, надання студентам практичних інструментів, необхідних для ефективного проведення наукових досліджень та подання їх результатів. Студент буде знати: основні етапи та вимоги до побудови наукового тексту; способи вибору відповідних дослідницьких методів; правил наукового письма; вміти: побудувати наукову роботу відповідно до академічних стандартів; сформулювати чіткі дослідницькі питання та визначити об'єкт та предмет дослідження; коректно цитувати та враховувати етичні стандарти дослідження; критично аналізувати літературу та формулювати обґрунтовані висновки.

Форми та методи навчання: практичніц заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (активна участь у обговореннях на наукових семінарах,дискусіях, індивідуальне завдання); підсумковий контроль (підготовка презентації на наукових семінарах та виступ) - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська