НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297252

Назва:

Етика даних і штучного інтелектуАнотація: Курс "Етика даних і Штучного Інтелекту" є вибірковим компонентом ОНП Журналістика та присвячений вивченню загроз, можливостей та ключових етичних запитань, пов'язаних з використанням даних та штучного інтелекту (ШІ) у журналістській діяльності. Курс також спрямований на розвиток у студентів навичок для етичного та відповідального використання даних та ШІ в журналістській діяльності. Під час курсу буде проаналізовано, як штучний інтелект впливає на процеси збору, обробки та поширення інформації у журналістиці, досліджено питання прозорості та відповідальності у використанні даних та ШІ у журналістській роботі, обговорено нормативні вимоги та стандарти для забезпечення безпеки. Мета курсу – формування у студентів знань про можливості, загрози та етичні проблеми, що виникають у зв'язку з використанням даних та штучного інтелекту (ШІ).

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Результати навчання: Студенти будуть знати: поняття та терміни у галузі ШІ; принципи етики, що відносяться до збору, обробки, зберігання та використання даних у контексті ШІ; можливості ШІ та його застосування у журналістиці.
вміти: використовувати інструменти для аналізу та обробки текстової інформації; визначати етичні межі використання даних у журналістських розслідуваннях, статтях та інших матеріалах; прогнозувати тенденції використання штучного інтелекту у медіа.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі:

Зміст дисципліни: Курс "Етика даних і Штучного Інтелекту" є вибірковим компонентом ОНП Журналістика та присвячений вивченню загроз, можливостей та ключових етичних запитань, пов'язаних з використанням даних та штучного інтелекту (ШІ) у журналістській діяльності. Курс також спрямований на розвиток у студентів навичок для етичного та відповідального використання даних та ШІ в журналістській діяльності. Під час курсу буде проаналізовано, як штучний інтелект впливає на процеси збору, обробки та поширення інформації у журналістиці, досліджено питання прозорості та відповідальності у використанні даних та ШІ у журналістській роботі, обговорено нормативні вимоги та стандарти для забезпечення безпеки. Мета вивчення дисципліни. Мета курсу – формування у студентів знань про можливості, загрози та етичні проблеми, що виникають у зв'язку з використанням даних та штучного інтелекту (ШІ).


Рекомендована література:
Література:
Верховна Рада України. (2022, 8 липня). Про затвердження завдань Національної програми інформатизації на 2022-2024 роки (2360-IX). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2360-20
Інститут проблем штучного інтелекту МОН України і НАН України. (2021). Національна стратегія розвитку штучного інтелекту в Україні 2021-2030 : проєкт. https://bit.ly/3rconkm Кабінет Міністрів України. (2020, 20 грудня). Про схвалення Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні (1556-р). https://bit.ly/3XBWNJg Кабінет Міністрів України. (2021, 12 травня). Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку штучного інтелекту в Україні на 2021-2024 роки (438-р). https:// bit.ly/3NEj7gT
European Parliament. (2021). European Parliament resolution of 19 May 2021 on artificial intelligence in education, culture and the audiovisual sector (2020/2017(INI)). https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=CELEX:52021IP0238 European University Association. (2023, February). Artificial intelligence tools and their responsible use in higher education learning and teaching. https://www.eua.eu/resources/publications/1059
Hong, S. (2022). The Instagram Reels Effect: How the viewing order and valence of emotions impact willingness-to-pay and perception of advertisements.
Irawan, R. E., & Fridha, M. (2018). Critical Discourse Analysis of Lambe Turah Instagram Account as Post Truth Era Inauguration: A Critical Discourse Analysis of Lambe Turah 40 Instagram Account on Second Nyonyah Edition. In International Conference on Media and Communication Studies (ICOMACS 2018). Atlantis Press.
Jamil, S. (2021). Artificial intelligence and journalistic practice: The crossroads of obstacles and opportunities for the Pakistani journalists. Journalism Practice, 15(10).
Ledin, P., & Machin, D. (2017). Multi-modal critical discourse analysis. In The Routledge handbook of critical discourse studies.
Moran, R. E., & Shaikh, S. J. (2022). Robots in the news and newsrooms: Unpacking metajournalistic discourse on the use of artificial intelligence in journalism. Digital journalism, 10(10).
Thompson, J. D., & Weldon, J. (2022). Content Production for Digital Media?: An Introduction. Springer.
Ward, S. J. (2019). Journalism ethics. In The handbook of journalism studies. Routledge.Форми та методи навчання: лекційні, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарських заняттях, проміжні контрольні роботи); підсумковий контроль - 30 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська