НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297266

Назва:

Науково-дослідний семінар з нових медіаАнотація: Мета семінару – вироблення індивідуального аргументованого критичного підходу, необхідного для глибокого занурення в теоретичну проблематику медіадосліджень. У курсі передбачається аналіз найактуальніших досліджень онлайн медіа та комунікацій, що охоплюють логіку виникнення основних концепцій сучасної медіатеорії. Семінар присвячений вивченню та обговоренню сучасних онлайн-технологій, принципів роботи журналіста в онлайн-медіа, методологіям аналізу цифрових медіа. Основні теми семінару включають аналіз стратегій використання нових медіа в журналістиці, вплив інтернет-платформ на громадську думку, роль соціальних мереж у формуванні інформаційного простору, а також питання етики та безпеки в онлайн-середовищі.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 2

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Федченко Євген Миколайович

Результати навчання: По закінченню семінару студент повинен:
вміти:
-аналізувати найактуальніші дослідження онлайн медіа та комунікацій;
- орієнтуватись в контентних стратегіях,
- вміти аналізувати ефективність роботи.
-використовувати інформаційні і комунікаційні технології;
-здійснювати пошук, обробки та аналізу інформації із різних
джерел;
-досліджувати онлайн-середовище та цифровий
вимір медіа, соціальних комунікацій та журналістики,
керуючись як усталеними теоріями медіа та комунікацій,
так і новими теоретичними та методологічними розробками в цій галузі;
-здійснювати аналіз візуальної комунікації у медіа;
-переконливо обговорювати наукові теми у різних комунікативних ситуаціях.

Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: В рамках науково-дослідного семінару слухачі будуть ознайомлені із змінами, що відбуваються в індустрії медіа, навчатимуться орієнтуватись у форматах та підходах, що використовуються в онлайн-журналістиці. Наприкінці навчання слухачі мають вміти аналізувати найактуальніші дослідження онлайн медіа та комунікацій, орієнтуватись в контентних стратегіях, а також вміти аналізувати ефективність роботи.


Рекомендована література: ЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Bell, E., Owen, T. (2017). The Platform Press: How Silicon Valley reengineered journalism. The Tow Center for Digital Journalism. Доступ: https://www.cjr.org/tow_center_reports/platform-press-how-silicon-valley-reengineered-journalism.php

Chun, W. H. K., Fisher, A. W., & Keenan, T. (2016). New media, old media: A history and theory reader. pp. 1-4. Доступ: http://atc.berkeley.edu/201/readings/Chun_NMOM.pdf
Emergent Digital. (2017). 5 Important Statistics for Tracking the Success of Your Website. Blog. Доступ: https://emergentdigital.com/web-analytics/?fbclid=IwAR31V9PmDDwWXrRWu3bWVd4ksIJW7p5Q02TEbPekwO-VBIPJO0iYZ3gi4CE

Jansen, B. (2009). Understanding User–Web Interactions via Web Analytics. Morgan & Claypool. Доступ: http://www.iro.umontreal.ca/~nie/IFT6255/Books/User-WebInteractions.pdf?fbclid=IwAR0oDiCmnoDR1AlGqt3b5POLiSpAHAF5sjVSvys0abwikcvSIcIM5kwd2AY

Litchterman, J. (2017). How The New York Times, CNN, and The Huffington Post approach publishing on platforms. Nieman Lab. Доступ: http://www.niemanlab.org/2017/03/how-the-new-york-times-cnn-and-the-huffington-post-approach-publishing-on-platforms/
Madrigal, A.C. (2013). 2013: The Year 'the Stream' Crested. The Atlantic. Доступ: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2013/12/2013-the-year-the-stream-crested/282202/

Manola, Sh. (2018). Brand Case Study: How New York Times Uses the Power of Interactive Content. Outgrow. Доступ: https://outgrow.co/blog/how-new-york-times-uses-interactive-content
Moore, S. (2017). Understanding Paid, Owned, Earned Media For Content Distribution. Kuno Creative. Доступ: https://www.kunocreative.com/blog/paid-owned-earned-media-content-distribution
Shirky, C. (2009). Newspapers and Thinking the Unthinkable. We Blog. Доступ: http://www.shirky.com/weblog/2009/03/newspapers-and-thinking-the-unthinkable/
Wardrip-Fruin, Noah & Montfort, Nick. (2003). The New Media Reader. Доступ: https://monoskop.org/images/4/4c/Wardrip-Fruin_Noah_Montfort_Nick_eds_The_New_Media_Reader.pdf


Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостіна робота

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (активна участь у обговореннях на наукових семінарах,дитскусіях, індивідуальне завдання); підсумковий онтроль (підготовка презентації на наукових семінарах та виступ) - 40 балів (форма контролю - залік).

Мова навчання: українська