НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297622

Назва:

Менеджмент та лідерствоАнотація: Програмою курсу "Менеджмент та лідерство" передбачено два рівні. Перший розкриває сутність, складові, значимість сучасного лідерства, його тенденції, психологічні аспекти взаємодії та інструменти побудови команди, методи визначення та розвитку особистих лідерських якостей. Другий рівень дозволяє реалізувати отримані вміння та навички, практикуючи лідерство в команді.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: ІІ

Семестр: ІІІ

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.г.н., доц. Бутар І.В.

Результати навчання: РН3. Демонструвати знання теорій, методів і
функцій менеджменту, сучасних концепцій
лідерства.
РН9. Демонструвати навички взаємодії, лідерства,
командної роботи.
РН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та
здійснення комунікації у різних сферах діяльності
організації.
РН16. Демонструвати навички самостійної
роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним.Спосіб навчання: аудиторне, дистанційне

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Менеджмент

Зміст дисципліни: 1. Природа лідерства 2. Лідерський потенціал 3. Ефективна комунікація лідера 4. Лідер та його команда 5. Ресурси лідера


Рекомендована література: Адізес І. Командне лідерство. Як порозумітися з будь-яким менеджером. Наш Формат, 2019.
Аппело Ю. Менеджмент 3:0. Agile-менеджмент. Лідерство та управління командами. Фабула, 2019.
Гоулман Д. Емоційний інтелект лідера. Наш Формат, 2019.
Джим Коллінз. Від хорошого до великого. - К.: Наш формат, 2017. - 320 с.
Максвел Д. 5 рівнів лідерства. Фабула, 2018.

Форми та методи навчання: Лекції, семінари, ділові ігри, кейси, ситуаційні завдання, командний проект

Методи й критерії оцінювання: Рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів; підсумковий контроль залік - 30 балів

Мова навчання: українська