НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297696

Назва:

Соціологічні студії науки та технікиАнотація: Курс орієнтований на вивчення та прикладне застосування основних концептів та аналітичних схем, що були розроблені у відносно новій сфері соціології – science and technology studies (STS). Курс передбачає грунтовне вивчення досліджень сучасного соціолога Бруно Латура та його акторно-мережевої теорії (АМТ), підходу до осмислення та аналізу колективного співіснування, який не грунтується на звичній для соціальних наук дуалістичній логіці аналізу та протиставлення об’єктивного та суб’єктивного начала соціальних реальностей. Оволодівши інструментарієм акторно-мережевою теорії, студенти матимуть навички інтерпретативної дослідницької чутливості, яка дасть змогу помітити та проблематизувати звичні нашому світосприйняттю онтологічні розрізнення реальності на суспільне та природнє, соціальне та матеріальне, суб'єктивне та об'єктивне, людське та нелюдське, реальне та нереальне, та навчаться простежувати, як ці розрізнення виробляються та інституалізуються в ході колективних взаємодій. Особлива увага буде приділена прикладній частині курсу - дослідженню впливу наукових та технологічних інновацій на життя українського суспільства, зокрема - впливу сучасних цифрових технологій та медіа на сферу політики та безпеки в Україні.