НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297703

Назва:

Соціальні аспекти розвитку громадАнотація: Метою курсу є сформувати в студентів розуміння й навички аналізу низки теоретичних і прикладних аспектів формування, відтворення та розвитку громад як в українському, так і міжнародному контексті. У рамках курсу буде розглянуто концептуальні засади й методологію досліджень громад та їх розвитку в соціальних дослідженнях; розвиток громад у контексті глобалізації та демократизаційних процесів; поняття та критерії сталого розвитку; індикатори моніторингу та особливості оцінки проектів з залученням громади; інституційні засади розвитку громад; роль недержавних, державних і міжурядових організацій у розвитку громад, контроверсійність міжнародної допомоги з розвитку.