НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297705

Назва:

Моделювання та прогнозування соціальних процесівАнотація: Мета курсу підвищити загальну соціологічну культуру студентів, розширити видноколо шляхом надання знань стосовно основних теоретико-методологічних принципів моделювання та прогнозування соціальних процесів; сформувати вміння використовувати прості методи та моделі для прогнозування соціальних процесів; дати знання з підходів до розробки математичних моделей соціальних процесів, достатні для того, щоб поставити задачу та працювати разом з математиками над складними моделями. Навчити використанню одного з найбільш перспективних методів моделювання - агентного моделювання.