НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297710

Назва:

Протести й революції: соціологічний аналізАнотація: Курс має на меті поглибити розуміння механізмів соціальних змін та цілеспрямованої колективної взаємодії шляхом вивчення класичного та сучасного соціологічного аналізу закономірностей формування, перебігу та можливих наслідків колективних протестів, що мають на меті зміну політичного режиму та/або соціальної структури суспільства шляхом неінституціоналізованих колективних дій. Працюючи в жанрі історичної соціології, слухачі курсу здійснять аналіз деяких теоретично і політично значущих колективних протестів, починаючи з класичних революцій і завершуючи "кольоровими революціями". У кожному випадку ми проаналізуємо причини виникнення революцій, їхню соціальну базу, агентів впливу, фактори успіху й поразки, а також наслідки.

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Викладач(і): Степурко Т.Г.

Зміст дисципліни: Курс має на меті поглибити розуміння механізмів соціальних змін та цілеспрямованої колективної взаємодії шляхом вивчення класичного та сучасного соціологічного аналізу закономірностей формування, перебігу та можливих наслідків колективних протестів, що мають на меті зміну політичного режиму та/або соціальної структури суспільства шляхом неінституціоналізованих колективних дій. Працюючи в жанрі історичної соціології, слухачі курсу здійснять аналіз деяких теоретично і політично значущих колективних протестів, починаючи з класичних революцій і завершуючи "кольоровими революціями". У кожному випадку ми проаналізуємо причини виникнення революцій, їхню соціальну базу, агентів впливу, фактори успіху й поразки, а також наслідки.

Мова навчання: український