НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297714

Назва:

Поглиблені якісні методи в соціологічних дослідженняхАнотація: Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень у межах якісної дослідницької парадигми, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідження. Особливий наголос при цьому робиться на основні підходи до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.

Зміст дисципліни: Метою курсу є набуття студентами знань та навичок щодо основних принципів проведення досліджень у межах якісної дослідницької парадигми, особливостей їх застосування у сучасних як вітчизняних, так і закордонних дослідження. Особливий наголос при цьому робиться на основні підходи до теоретичного опрацювання ("теоретизування") результатів проведених наукових розвідок, їхньому порівняльному та критичному представлені науковій спільноті.