НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297716

Назва:

Гостьовий курс - 2Анотація: Експериментальна та комп’ютерна соціологія Курс знайомить з новою парадигмою моделювання та аналізу соціальних явищ, що базується на теорії складних систем. Розглядається новий набір інструментів для збору даних та аналізу соціальної взаємодії, а саме: теорія ігор, комп’ютерний експеримент, комп’ютерне моделювання. Цінність такого підходу полягає в дослідженні соціальних явищ в умовах складності та невизначеності. Експериментальна та комп’ютерна соціологія продемонструвала свій потенціал в дослідженні колективної поведінки, в роботі з неподатливими (intractable) проблемами та прийнятті рішень в умовах невизначеності. У 2019 році Нобелівську премію з економіки вручили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю. Практична частина курсу присвячена проведенню лабораторних та комп’ютерних ігор з подальшим комп’ютерним аналізом, що має на меті дослідження формування культури довіри та кооперації.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Спосіб навчання: аудиторні

Зміст дисципліни: Експериментальна та комп’ютерна соціологія Курс знайомить з новою парадигмою моделювання та аналізу соціальних явищ, що базується на теорії складних систем. Розглядається новий набір інструментів для збору даних та аналізу соціальної взаємодії, а саме: теорія ігор, комп’ютерний експеримент, комп’ютерне моделювання. Цінність такого підходу полягає в дослідженні соціальних явищ в умовах складності та невизначеності. Експериментальна та комп’ютерна соціологія продемонструвала свій потенціал в дослідженні колективної поведінки, в роботі з неподатливими (intractable) проблемами та прийнятті рішень в умовах невизначеності. У 2019 році Нобелівську премію з економіки вручили за експериментальний підхід до боротьби з бідністю. Практична частина курсу присвячена проведенню лабораторних та комп’ютерних ігор з подальшим комп’ютерним аналізом, що має на меті дослідження формування культури довіри та кооперації.

Форми та методи навчання: лекції, семінари

Мова навчання: українська