НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297717

Назва:

Сучасні студії з соціології культуриАнотація: У курсі поглиблено розбираються вибрані напрямки та питання сучасної соціології культури. Приділено увагу полеміці щодо інтерпретації соціокультурної реальності, процесам продукування та споживання або сприйняття культури, її ґенезі. Детально розглянуто питання взаємодії соціальної структури та культури, дослідженням класової структури та культурного споживання. Окремо розбираються питання ідентичностей та (само)ідентифікацій, відношення спільності, соціальної та колективної пам'яті, символічного маркування часу й простору, творення історії. Нарешті, декілька занять присвячено аналізу масової культури й мистецтва, сучасній культурі споживання, особливостям соціокультурних трансформацій.