НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297719

Назва:

Соціологія девіантної поведінкиАнотація: Курс є необхідною теоретичною основою для проведення досліджень соціальних відхилень . Він дає можливість здобути теоретичні знання та практичні навички, необхідні магістрам для організації наукової роботи у своїй галузі. Теоретична підготовка студентів у галузі досліджень девіацій, включно з опануванням найбільш відомими теоріями й методами, вивченням історії дослідження девіантної поведінки, ознайомленням із сучасними прикладами проведення досліджень різних аспектів соціальних відхилень. Дисципліна орієнтована на майбутніх соціологів, а отже включає в себе головні складові опанування професійної специфіки дослідження девіацій. Головною метою курсу є вироблення навичок застосування опанованих теоретичних та методичних знань для отримання самостійного дослідницького результату та оформлення отриманих результатів у вигляді наукової публікації.