НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 297720

Назва:

Практика розробки, управління та оцінки соціальних проектівАнотація: У рамках цього курсу студенти здобудуть навички ідентифікації соціальної проблеми та залучених до неї акторів, написання програми проекту, що включає як описову, так і бюджетну частини й відповідає вимогам потенційних ґрантодавців. Студенти також отримають знання про специфіку роботи третього сектору (недержавних організацій, що не мають на меті отримання прибутку) та міжурядових організацій в Україні; про ключові аспекти управління соціальними проектами (тобто такими, що спрямовані на розв'язання соціальних проблем та не мають на меті отримання прибутку) та ефективне спілкування зі ЗМІ з питань проекту.